Kellarit ovat yleensä maanpinnan tason alapuolella, joten ne ovat viileitä ja kosteita. Kellarin seinän voi eristää joko sisä- tai ulkopuolelta, joka on suositeltavampi eristysratkaisu. Kellariseinän sisäpuolinen eristäminen on riskialtista ja sen toteuttamisen mahdollisuus on tutkittava erikseen jokaisen rakennuksen kohdalla.

Kylmän kellarin muuttaminen asuintilaksi edellyttää aina rakennuslupaa. Ota yhteys rakennustarkastajaan ennen remontin aloittamista.

Asianmukaisesti eristetty, tiivistetty ja kosteussuojattu kellari parantaa rakenteen kestävyyttä ja vähentää kosteuden pääsyä rakennukseen. Seuraavassa esitellään Parocin ratkaisu kellarin seinien ulko- ja sisäpuoliseen eristämiseen. 

Ulkopuoliseen eristämiseen on suositeltavaa käyttää PAROC ROS 30 -eristelevyä. Kivivillan avoin kuiturakenne päästää rakenteen kuivumaan ulospäin.  Lämmöneristeen päälle asennetaan Patolevy tai vastaava valmistajan ohjeen mukaan. Salaojien toimivuus on varmistettava. Kaivanto täytetään hyvin vettä läpäisevällä soralla ja pinta peitetään huonosti vettä läpäisevällä maakerroksella siten, että se viettää rakennuksesta poispäin vähintään 1:20 kolmen metrin etäisyydelle.

Jos eristys tehdään vain sisäpuolelle, suunnittele se huolellisesti kosteusongelmien välttämiseksi. Uuden rakenteen sisäpinnan tulisi höyrynsulun avulla olla mahdollisimman höyry- ja ilmatiivis. Kivivillaeristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten seinän sisäpuolelle. Rakenteessa on suositeltavaa käyttää kivimateriaaleja, jotka kestävät kosteutta paremmin kuin puupohjaiset tuotteet. Jos käytetään puupohjaisia tuotteita, niiden tulee olla painekyllästettyjä. Puu- ja kivirakenteet  erotetaan aina toisistaan bitumihuopakaistoin. 

Renovation, cellar wall
  • Hyvin vettä läpäisevä soratäyte
  • Vesitiivis kerros, Patolevy (tai vastaava)
  • Routa-/lämpöeriste: PAROC ROS 30
  • Bitumiliuoskäsittely + sokkelikaista (bitumikermi, korkeus n. 500 mm) perustuksen alaosaan sokkelin ja anturan liitoskohdan tiivistämiseksi kerminvalmistajan ohjeiden mukaisesti
    Vanha kantava rakenne: raudoitettu betoni tai kevytbetoniharkkoperustus
  • Lämmöneriste: PAROC eXtra
  • Tiili- tai harkkoseinä
  • Uusi pintamateriaali
Huom:
Vesitiiviys on ehdottoman tärkeää. Jos rakennuksessa on puurakenteita, varmista, ettei rakenteisiin pääse kosteutta edes satunnaisesti.
   

Kellarin katon lisäeristäminen

Jos kellari muutetaan asuintilaksi, erillistä eristystä ei yleensä tarvita. Äänieristystä on ehkä parannettava. Tämä onnistuu helpoiten asentamalla PARAFON-akustointilevyt sisäkattoon.