Kivirakenteisia seiniä voidaan lisäeristää joko tuulettuviksi rakenteiksi valituilla pintamateriaaleilla tai vaihtoehtoisilla lämpörappausmenetelmillä. Lisäeristys voidaan tehdä joko vanhan julkisivun päälle tai purkaa huonokuntoiset rakenneosat.

Kivivilla on turvallinen seinän ulkopuolinen eriste. Uusi eristekerros nostaa rakenteen lämpötilaa ja edistää vanhan rakenteen kuivumista. Samalla voidaan parantaa rakenteen ääneneristävyyttä sekä palonkestävyyttä. Korjausrakentamisessa tulee ensin tarkastaa ja arvioida kaikki vanhojen seinien kantavat rakenteet. Korjauksiin ja muutoksiin tarvitaan yleensä uudet suunnitelmat ja luvat huomioiden voimassaolevat korjausrakentamismääräykset.  

 

Levyverhoiltu lisäeristysratkaisu

Tämä teräsrankarakenne soveltuu hyvin korjausrakentamiseen. Harkko- ja siporex-seinään sopivat rankarakenteen kiinnitystavat tulee selvittää kiinnikkeiden valmistajilta. Rankarakenteet suunnitellaan valitun julkisivumateriaalin ja järjestelmän toimittajan ohjeiden mukaan.

PAROC tuulensuojaeristeet (PAROC CortexPAROC Cortex One ja PAROC Cortex pro) soveltuvat käytettäviksi P1, P2 ja P3 paloluokan rakennuksissa. Tuotteet ovat saatavana vaalea- ja mustapintaisina. Mikäli Cortex-pinta jää näkyviin lopullisessa julkisivurakenteessa materiaalin läpi (esim. lasi), tulee suunnittelussa huomioida auringon UV-säteilyn vaikutus rakenteen elikaaren aikana. Tuulensuojapinnoite tulee lopullisessa julkisivussa jäädä suojaan suoralta säärasitukselta.

Eristeen paksuus valitaan niin, että saavutetaan haluttu U-arvo.

Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät tiiviisti runkorakenteen pintaan. Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää PAROC XST 022 -saumausteipillä tai vastaavalla tuotteella. Ulkonurkat on helppo saumata leveällä PAROC XST 021 -teipillä.

Huomioi myös rakenteisiin liittyvät suunnittelu- ja käsittelyohjeet.

A) PAROC Cortex One - yksikerrosratkaisu

Ventilated facade, massive, frame Vanha rakenne:
 • Kantava rakenne: kiviseinä 
Uusi rakenne:
   

B) PAROC eXtra + PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro - kaksikerrosratkaisu

Ventilated facade, massive, frame

 

Vanha rakenne:
 • Kantava rakenne: Kiviseinä
Uusi rakenne:
   

 

Eristerappaus vanhan sandwich-elementin julkisivun päälle

Vanhojen julkisivujen korjaaminen alkaa aina olemassa olevien rakenteiden tarkastuksella ja arvioinnilla. Suunnittele uusi rakenne vanhojen sandwich-elementtien kunnon mukaan. Tämän ratkaisun avulla vanha seinä saadaan entistä lämpimämmäksi ja kuivemmaksi, mikä vähentää tai jopa kokonaan estää vanhan rakenteen pakkasvaurioita ja karbonatisoitumista.

Noudata korjaamisessa/eristerappauksessa aina järjestelmänhaltijan suosituksia.

 

Lisäeristys levy- tai lamellieristyksellä, ohutrappaus

Renovation, rendered facade

 

Vanha rakenne:
 • Vanha kantava rakenne: betonisandwich-elementti
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: eristelevy PAROC Linio 15 tai lamellieriste PAROC Linio 80 kiinnitettynä liimalla ja/tai mekaanisesti valitun eristysjärjestelmän edellyttämällä tavalla
 • Ohutrappaus (järjestelmän omistajan ohjeiden mukaan)

Kuvassa ohutrappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Linio 15, joka kiinnitetään ulkokuoreen liimalaastilla ja aina lisäksi mekaanisilla kiinnikkeillä.  

   

 

Eristerappaus vanhan sandwich-elementin kantavan sisäkuoren päälle

Jos vanhan betonisandwich-elementin pinta todetaan tutkimuksessa huonokuntoiseksi, on se purettava. Samalla tarkastetaan eristeiden kunto  ja tarvittaessa huonokuntoiset eristeet poistetaan.

A) Lisäeristys levyeristyksellä, paksurappaus

Renovation, rendered facade 2
Vanha rakenne:
 • Vanhan betonielementin sisäkuori ja hyväkuntoinen vanha eristekerros
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Fatio Plus mekaanisin kiinnikkein 
 • Paksurappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan) 

Kuvassa paksurappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Fatio Plus, joka kiinnitetään ulkokuoreen aina mekaanisilla kiinnikkeillä.

   

 

B) Lisäeristys levy- tai lamellieristyksellä, ohutrappaus 

Vanhan sisäkuoren pinta tasoitetaan laastilla. Tarvittaessa voidaan  käyttää pehmeää eristemattoa PAROC UNM 37 uuden eristekerroksen alla. Uusi eristekerros ja rappaus lisätään vanhan kantavan rakenteen päälle ja kiinnitetään kuntotarkastukseen perustuvan suunnitelman mukaisesti.

Renovation, rendered facade 3

Vanha rakenne:
 • Vanha kantava rakenne: vanhan betonisandwich-elementin sisäkuori 
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 tai PAROC Linio 15 kiinnitettynä liimalla ja/tai mekaanisesti valitun eristysjärjestelmän edellyttämällä tavalla  
 • Ohutrappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan)

Kuvassa ohutrappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Linio 80 joka kiinnitetään ulkokuoreen liimalaastilla ja tarvittaessa lisäksi mekaanisilla kiinnikkeillä.