Tuulettuva lisäeristettävä julkisivu on mahdollista toteuttaa lähes kaikissa julkisivukorjauksissa. Lisäeristäminen parantaa rakenteen energiatehokkuutta. Uusi eristekerros nostaa myös vanhan rakenteen lämpötilaa ja edistää vanhan rakenteen kuivumista.

Sahanpurueristeen korvaaminen + ulkopuolinen lisäeristys

Kun ulkoseinän lämmöneristävyysominaisuuksia halutaan parantaa, kannattaa sahanpuru korvata PAROC-kivivillalla. Sen lämmöneristävyys sahanpuruun verrattuna on kaksinkertainen. Seinän energiatehokkuus paranee huomattavasti. Rakenteen paloturvallisuus paranee, kun herkästi syttyvä sahanpuru vaihdetaan palamattomaan PAROC-kivivillaan.

Ventilated timber frame wall, renovation
   

Seinän sisäpuolinen lisäeristäminen

Jos seinän ulkoverhous on hyvässä kunnossa, voidaan seinän energiatehokkuutta parantaa lisäämällä uusi lämmöneriste sisäpuolelle.  On erittäin tärkeää poistaa vanhat tiiviit pinnat ennen uuden eristeen asentamista.

Poista mahdollinen vanha sisäverhous ja höyrynsulku. Naulaa uudet koolaukset k600 mm ja oikaise samalla seinä. Asenna PAROC eXtra -eristelevy koolausten väliin niin, että se täyttää kokonaan eristettävän tilan. Rakenteessa on oltava aina riittävä höyrynsulku eristeen lämpimällä puolella. Kiinnitä höyrynsulut niin, että ne menevät vähintään 200 mm limittäin. Teippaa saumat ja tiivistä liittymät kattoon ja viereisiin seiniin. Asenna sisäverhous, esim. levyt tai paneeli.

HUOM! Vanhoja, pintaan asennettuja sähköjohtoja ja -rasioita ei saa jättää eristeen sisään. Sähköasennukset saa tehdä vain luvan omaava alan ammattilainen. Vesi- ja lämmitysputkistot on paras asentaa uudelleen sisätilaan, kokonaan seinärakenteista ulos. B) Lisäeristys sahanpurulla eristetyn seinän sisäpuolelle

Ventilated timber frame wall with internal insulation                 

Vanha rakenne (ulkoa sisällepäin):

 • Puuverhous
 • Tuuletusväli
 • Vinolaudoitus
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sahanpurulla eristetty puurunkoinen seinä
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sisäpuolinen (vino)laudoitus  

Uusi rakenne
(sisäpuolisesta laudoituksesta):     

 • Koolaus k600 / lämmöneristeenä PAROC eXtra
 • Ilman- / höyrynsulku
 • Sisäverhous
   
 

Seinän ulkopuolinen lisäeristäminen

 

A) Lisäeristys sahanpurulla eristetyn seinän ulkopuolelle

Sahanpurulla eristettyjen vanhojen rakennusten eristystä parannetaan lisäämällä uusi eristekerros seinän ulkopuolelle, joka on suositeltavin tapa. Vanha rakenne saadaan lämpimämmäksi ja sen suhteellinen kosteus laskee. Lisää eristystä aina, kun remontoit tai vaihdat ulkoverhousta. Samalla voi myös helposti parantaa perustusten eristystä.

Saw dust insulated wall, additional external insulation
Vanha rakenne (sisältä ulospäin):
 • Sisäverhous
 • Ilman- / höyrynsulku
 • (Vinolaudoitus)
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Sahanpurueristys
 • Bitumipaperi tai vastaava
 • Vinolaudoitus
Uusi rakenne (sisältä ulospäin):
 • Tuulensuojaeriste
  PAROC Cortex pro
 • Tuuletusväli: Naulausvälike +
  lauta 22 x 100 mm, k600
 • Julkisivuverhous (kuvassa laudoitus)
   

B) Villaeristeisen seinän lisäeristäminen ulkopuolelta

PAROC-tuulensuojaeristeillä on helppo tapa lisäeristää puurunkoinen talo ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä. Niillä teet energiaviisaamman eristyksen yhdellä kerroksella.
PAROC Cortex pro soveltuu hyvin julkisivun lisäeristämiseen ilman erillistä koolausta suoraan vanhan mineraalivillaeristeen päälle. 

Ventilated timber frame wall, renovation
Vanha rakenne (sisältä ulospäin):
 • Sisäverhous 
 • Ilman- / höyrynsulku
 • Laudoitus
 • Lämmöneriste: vanha mineraalivilla
Uusi rakenne: