Harjakattoihin tarkoitetut PAROC-lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohja rakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi erinomainen valinta myös ääneneristeeksi. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan.

Harjakaton lämmöneristys passiivitasoon voidaan toteuttaa eristelevyllä, puhallusvillalla tai näiden yhdistelmällä. Vesikaton suunnittelussa tulee huomioida passiivitason eristekerros. Alla vaihtoehtoiset eristysratkaisut.

 

Levyeristys

Attic, flexible, passive house
   
U-arvo  W/m2K  0,09 - 0,06
 d1  mm  250-425
 d2  mm  100

 d3

 mm  50
 Eristyksen kokonaispaksuus  mm   400-575

 

Levyeristys + puhallusvilla

Tässä rakenteessa on käytetty sekä PAROC eXtra -levyjä että PAROC BLT 6 - puhallusvillaa:

Attic, flexible BLT, passive house 2 

 

   
U-arvo  W/m2K  0,09 - 0,06
 d1  mm  270-470
 d2  mm  100
 d3  mm  50
Eristyksen kokonaispaksuus  mm   420-620
 

Puhallusvilla

 

Kolmantena vaihtoehtona voidaan käyttää pääasiassa PAROC BLT 6 – puhallusvillaa, jolla voidaan yleensä eristää ullakko helpoimmin ja nopeimmin.
Attic, flexible + BLT, passive house
   
U-arvo  W/m2K  0,09 - 0,06
 d1 + d2  mm  380-590
 d3  mm  50
Eristyksen kokonaispaksuus  mm   430-640
Huom. Paroc ja VTT ovat yhteistyössä laatineet passiivitalon määritelmän, jossa on annettu raja-arvot vuosittaiselle lämmitys-, jäähdytys- ja primäärienergian tarpeelle. Hyvä lämmöneristävyys vaikuttaa suuresti siihen, saavuttaako rakennus passiivitalotason. Lämmöneristys ei kuitenkaan yksin takaa vaatimustenmukaisuutta. Muita rakennusosia ja laitteita koskevia vaatimuksia sekä suunnitteluohjeita käsitellään esimerkiksi sivustolla www.passiivi.info