Vinokattoihin tarkoitetut PAROC-lämmöneristeet on helppo asentaa tiiviisti puurunkoisiin yläpohja rakenteisiin. Kivivilla on tiheän kuiturakenteensa vuoksi erinomainen valinta myös ääneneristeeksi. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan.

Eristekerroksen saa paksummaksi passiivitalon vaatimusten mukaiseksi lisäkoolauksella tai korkeammalla kattopalkilla. Höyrysulun tulee olla ilmatiivis. Eristeen yläpintaan asennetaan tuulensuoja estämään ilmavirtauksen vaikutus eristeeseen. Tuuletusvälin tulee olla 50 – 100 mm riippuen tuuletettavan lappeen pituudesta.

Vinon yläpohjan eristys passiivitalossa
  • Vesikattorakenteet
  • Tuuletusväli, väh. 50 mm  
  • Kattopalkit / Tuulensuojaeriste
    PAROC Cortex pro (d1) + yleiseriste
    PAROC eXtra (d2 + d3 + d4)
  • PAROC höyryn- tai ilmansulku
  • Ristiinkoolaus / PAROC eXtra (d5)
  • Sisäverhous 
   

U-arvo 

W/m2K

0,09-0,06

d1

mm

55

d2 + d3+ d4

mm

325 - 525

d5

mm

50

Eristyksen kokonaispaksuus

mm 

430-630

Huom.
Paroc ja VTT ovat yhteistyössä laatineet passiivitalon määritelmän, jossa on annettu raja-arvot vuosittaiselle lämmitys-, jäähdytys- ja primäärienergian tarpeelle. Hyvä lämmöneristävyys vaikuttaa suuresti siihen, saavuttaako rakennus passiivitalotason. Lämmöneristys ei kuitenkaan yksin takaa vaatimustenmukaisuutta. Muita rakennusosia ja laitteita koskevia vaatimuksia sekä suunnitteluohjeita käsitellään esimerkiksi sivustolla
www.passiivi.info