Perustus on rakennuksen alin ja tärkein kantava rakennekerros. Perustusta on myös vaikeinta muuttaa enää sen jälkeen, kun rakennus on pystytetty. Siksi on ehdottoman tärkeää suunnitella (kokenut rakennesuunnittelija) ja eristää se alun perin erittäin huolellisesti. Myös rakennusvaihe pitää tehdä huolellisesti suunnitelmia noudattaen.

Routimiskohoaminen on tärkeä seikka, joka tulee ottaa huomioon perustusten suunnittelussa. Routiminen voi saada perustuksen halkeilemaan ja vahingoittaa koko rakennusta. Oikeanlainen routaeristys estää routimisen aiheuttaman maan kohoamisen ja monia muitakin ongelmia. Kivivilla ehkäisee routa- ja kosteusvaurioita. Lisäksi se alentaa lämmityskustannuksia ja parantaa maanpinnan alapuolella sijaitsevien tilojen mukavuutta.