Tuulettuvassa seinärakenteessa korostuu hyvän lämmöneristystason lisäksi rakenteen ilmatiiviys. Mitä tiiviimpi rakenteen sisäpinta on, sitä vähemmän rakenteeseen kulkeutuu kosteutta. Tuulettuvan kiviseinärakenteen lämmöneristäminen ja tuulensuojaus voidaan tehdä yksi- tai kaksikerroseristeratkaisuna. Tuuletusta varten tulee tehdä riittävän suuri ilmarako tuulensuojan ja ulkopinnan väliin.

Parocin monipuolisesta valikoimasta löytyy sopiva eriste kaiken tyyppisiin ulkoseiniin. PAROC-kivivilla on palamatonta, kimmoisaa, sen puristuslujuus on huippuluokkaa ja äänenvaimennuskyky erinomainen. Lisäksi kivivillaeristeen kosteudenkestävyys ja mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset. 

Kivirakenteinen ulkoseinä tuulensuojaeristeellä

Kiviseinissä seinän eristekerrosten paksuus voidaan suunnitella vapaasti halutun U-arvon mukaiseksi. Alempana on esitettynä eri eristepaksuuksilla saavutettavat U-arvot.

Ventilated facade, massive 11
  • Sisäverhoilu
  • Kantava rakenne: betonia
  • Lämmöneriste: PAROC eXtra (d1)
  • PAROC Cortex (d2)
  • Tuuletusväli ≥ 30 mm
  • Tiilimuuraus tiilisitein
   
  Pientalot Kerrostalot Toimistot ja koulut
Suositeltu U-arvo W/m2K  0,10 - 0,07  ≤0,12  ≤0,15
Betoni 120 mm + d1 mm  325 - 450  250  200
d2 mm  30   30   30
Eristeen kokonaispaksuus mm   355 - 480  280  230

Huom: Paroc ja VTT ovat yhteistyössä laatineet passiivitalon määritelmän, jossa on annettu raja-arvot vuosittaiselle lämmitys-, jäähdytys- ja primäärienergian tarpeelle. Hyvä lämmöneristävyys vaikuttaa suuresti siihen, saavuttaako rakennus passiivitalotason. Lämmöneristys ei kuitenkaan yksin takaa vaatimustenmukaisuutta. Muita rakennusosia ja laitteita koskevia vaatimuksia sekä suunnitteluohjeita käsitellään esimerkiksi sivustolla www.passiivi.info .

 

Nurkat

Ventilated wall, corner detail  Rakennusten ulkonurkkien lämmöneristykseen ja tuulensuojaeristeiden saumaamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Suosittelemme tuulensuojaeristeiden saumaamiseen PAROC XST 022 -saumausteippiä. Ulkonurkkien saumaamisessa voit käyttää myös leveämpää PAROC XST 021 -teippiä.