Perustus on rakennuksen alin ja tärkein kantava rakennekerros. Perustusta on myös vaikeinta muuttaa enää sen jälkeen, kun rakennus on pystytetty. Siksi rakenteen suunnittelu ja toteutus on tehtävä erittäin huolellisesti.

Lämmön haihtuminen perustusten kautta on sidoksissa siihen, kuinka suuri ero on sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mitä syvemmälle maan alle perustukset ulottuvat, sitä lämpimämpää maa talvella on. Suurin osa lämmöstä karkaakin perustuksen yläosan kautta.

Ulkoseinien lisäeristyksen yhteydessä on tärkeää eristää myös perustukset (sokkeli). Näin seinän ja sokkelin keskinäiset mittasuhteet pysyvät ennallaan. Oikein tehty perustusten lisäeristys vähentää selvästi vetoa ja nostaa lämpötilaa lattianrajassa. Kun eristystä lisätään sekä seiniin että perustuksiin yhtä paksut kerrokset, parantaa se rakennuksen energiatehokkuutta ja julkisivusta tulee näyttävä.