Maan routiminen voi saada perustuksen halkeilemaan ja vahingoittaa koko rakennusta, mikä tulee huomoida perustusten suunnittelussa. 

PAROC-kivivilla ehkäisee routa- ja kosteusvaurioita sekä alentaa lämmityskustannuksia. Sitä voidaan käyttää myös perustusten routa- ja kosteusvaurioiden korjauksessa.

Käytä PAROC-kivivillaa perustusten ulkopuolen eristämiseen. Se sopii ihanteellisesti lämmöneristykseen ja lisäksi PAROC-kivivillan avoin kuiturakenne päästää rakenteen kuivumaan ulospäin. Tämä ratkaisu sopii sekä uusiin rakennuksiin että korjausrakentamiseen. 

Mikäli sokkelin eriste tulee ulommas kuin seinäeriste (esim. jos lisäeristetään vain sokkeli, mutta ei ulkoseiniä), on ulkonevan sokkelirakenteen päälle asennettava peitelista suojaamaan rakennetta vesisateelta. Tässäkin tapauksessa eriste tulee asentaa sokkelin ja seinärakenteen liitoskohdan yläpuolelle, jolloin estetään ilmavirtausten pääsy lattiarakenteeseen.

Ground wall basement - renovation

Rakenne:

  • Ohutrappaus 
  • Lämmöneriste: rappausaluseriste PAROC Linio 15 
  • Kantava teräsbetoni-sokkeli

 

Eristä / lisäeristä sokkeli seuraavasti:

  1. Poista maata sokkelin vierestä noin 0,5 m syvyyteen niin, että lämmöneristys saadaan aloitettua mahdollisimman syvältä. PAROC-kivivilla ei ime vettä, joten se säilyy talvella kuivana ja eristävänä.
  2. Rappausaluslevyksi ja samalla lämmöneristeeksi asennetaan PAROC Linio 15, paksuus toteutetun seinän lisäeristyksen mukaan. Levitä PAROC Linio 15 -levyn pintaan liimalaasti ja asenna niin, että se liittyy tiiviisti yläpuolella olevaan koolauspuuhun. Varmista kiinnitys sokkeliin mekaanisilla kiinnikkeillä 5-7 kpl/m2.
  3. Levyn pintaan levitetään ohut laastikerros ja siihen painetaan rappausverkko. Päälle vedetään oikaisulaasti ja sen jälkeen pinnoitus halutulla tavalla joko pelkällä laastilla tai käyttäen sirotepintaa. Rappaus viedään aivan yläpuolella olevaan koolauspuuhun kiinni hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Rappauksen alareuna voidaan viedä villan alareunaan asti.