Rapatun ulkoseinän eristys

Lämpöä eristävä eristerappausjärjestelmä sopii erilaisiin kantaviin seiniin, kuten tiili-, harkko-, betoni-, puu- ja teräsrakenteisiin.

Parocin rappausaluseristetarjonta on suunniteltu täyttämään seuraavat standardit ja vaatimukset:

 • ETAG 004: Rapatut ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät
 • ETAG 014: Rapattujen ulkopuolisten lämmöneristysjärjestelmien muoviankkurit
 • EN 13500: Lämmöneristetuotteet rakentamiskäyttöön – Ulkopuolinen mineraalivillalämmöneristejärjestelmä (ETICS) – Näiden standardien ja vaatimusten perusteella kunkin järjestelmän omistaja voi hakea ETA-hyväksyntää.
 • Suomessa: by 57 ERISTE- JA LEVYRAPPAUS 2016.

Ohutrappaus ja paksurappaus

Kivivilla on alkaalinkestävää ja siitä syystä mineraalivilloista sopivin eriste ohutrappausrakenteisiin, kun työskennellään aina emäksisten betonin ja rappauslaastien kanssa. Alta löydät esimerkkejä energiatehokkaista eristerappausratkaisuista, jotka perustuvat levyeristykseen, lamellieristykseen ja elementtitekniikkaan.

Ulkoseinän paksurappaus sopii erinomaisesti sekä uusiin että korjattaviin rakennuksiin. Rappauskerrosten paksuus on noin 25 mm, joten rakennuksen julkisivusta tulee erittäin vahva ja iskunkestävä.

Eristerappauksien suunnittelu ja toteutus (mm. eristeiden kiinnitys, detaljit, rappaustyö/-paksuudet) tulee aina tehdä by 57 Eriste- ja levyrappaus 2016 -julkaisun ja eristerappausjärjestelmän-haltijan ohjeistuksien mukaisesti laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Uudiskohteen eristysratkaisut

Levyeristys on tyypillisesti yhdistetty ohutrappaukseen sekä uudisrakentamisessa että korjauskohteissa. Levyeristystä suositellaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Kantavan seinärakenteen pinta on epätasainen.
 • Tarvitaan erityistä äänieristystä.
 • Kantava seinä on puurakenteinen.

Jos eristyspaksuus on yli 120 mm, suosittelemme käyttämään kahta eristelevykerrosta, joiden saumat ovat limittäin. Saumojen limittämisellä pystytään välttämään kylmäsillat.

Kiinnitä kivivillaeristelevyt kantavaan seinärakenteeseen liimalaastilla sekä aina myös mekaanisilla kiinnikkeillä. Noudata järjestelmänhaltijan ohjeita.

Ohutrappaus rakenne 

 

 • Kantava rakenne: betoni
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 15
 • Mekaaniset kiinnikkeet
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros
 • Viimeistelykerros

PAROC Linio 15 -levytuotetta saa myös ohuempana, jota voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi ikkunanpielissä.

    
Erityisratkaisu ja U-arvo
PAROC Linio 15 140 mm 205 mm 210 mm 315 mm
U-arvo W/m2K 0,25 0,17 0,17   0,11

Ohutrappaus on yleisin lämmöneristämiseen käytetty rappausratkaisu Euroopassa, niin uudisrakentamisessa kuin korjauskohteissakin. Lamellieristystä suositellaan erityisesti seuraavista syistä:

 • Mekaanisten kiinnikkeiden käyttö ei ole välttämätöntä. (Tarkista rappausmenetelmähaltijan ohjeista) Lamellieristeet kiinnitetään kantavaan seinään liimalaastilla.
 • Nopea ja helppo asentaa.
 • Sahattu pinta on tasainen pohja rappaukselle.
 • Paksukin eristekerros tehdään yhdellä asennuksella/eristeellä

Lamellieristystä suositellaan erityisesti seiniin, joiden eristyspaksuus on suuri. Lamellien vetolujuus on erittäin korkea, joten ne soveltuvat kohteisiin, joissa edellytetään suurta mekaanista lujuutta. PAROC-kivivilla on kestävää ja se säilyttää muotonsa vaihtelevissakin lämpötiloissa.

Rapattu julkisivu, lamellieristys 
 • Kantava rakenne: betoni
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros
 • Viimeistelykerros 
 
Erityisratkaisu ja U-arvo
PAROC Linio 80 160 mm 220 mm 240 mm 270 mm
U-arvo W/m2K 0,24 0,17 0,16  0,14

Tämä uusi julkisivurappausmenetelmä on suunniteltu erityisesti betonielementtitehtaille. Se on erinomainen ratkaisu talvirakentamiseen, koska eriste asennetaan tehtaalla kiinni betoniin suojassa ankarilta sääolosuhteilta. PreWIS (Prefabricated Wall Insulation System)-rakenne on testattu Tampereen teknillisessä yliopistossa (lausunnot 1279/2003 ja 1399/2005). Tutkimusraportissa on lisäohjeita elementin asennukseen, kiinnikkeiden käyttöön yms. VTT on sertifioinut PreWIS-rakenteen (katso Ratkaisuun liittyvät lisätiedot: Sertifikaatit ja hyväksynnät). 

PreWIS® I: ohutrappauseristejärjestelmä – tehdaskiinnitetty lamellieristys  (voidaan sääsuojata)

Rendered facade, PreWIS 

Asennus tehtaalla

 • Kantava rakenne: betoni/betonielementti 
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 -eristelamelli, joka on kiinnitetty betoniin valun yhteydessä  
 • Mahdollinen sääsuojaus: villapinnan suojarappaus 

Asennus rakennustyömaalla

 • Pohjarappaus + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros 
 • Viimeistelykerros    

PreWIS® II: tehdaskiinnitetty lamellieriste rakenne (pohjarapattu, verkotettu ja tasoiterapattu)

Käytettäessä Parocin alkalinkestävää kivivillalamellia ei asennukseen tarvita kiinnikkeitä. Pohjalaasti, jäykisteverkko ja kivivillalamellit asennetaan tehtaalla betonielementtiä valettaessa. Näin saadaan mekaanisesti luja side eristyslamellin ja betonin välille.

Kun eristetyt betonielementit on asennettu rakennukseen paikoilleen, työmaalla tarvitsee tehdä vain saumat ja viimeistelykerros.

Rendered facade, PreWIS  Asennus tehtaalla
 • Kantava rakenne: betoni/betonielementti  
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 -eristelamelli, joka on kiinnitetty betoniin valun yhteydessä
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros

Asennus rakennustyömaalla

 • Viimeistelykerros ja saumaus
   
Erityisratkaisu ja U-arvo
PAROC Linio 80 160 mm 220 mm 240 mm 270 mm
U-arvo W/m2K 0,24 0,17 0,16  0,14

Paksurappauksen yhteydessä eristeet kiinnitetään mekaanisesti. Kantava seinärakenne kannattelee rappauskerrosten painoa teräsverkon ja mekaanisten kiinnikkeiden avulla. Mekaaniset kiinnikkeet mukautuvat rappauksen mahdollisiin liikkeisiin.

Kun eristyspaksuus on yli 120 mm, suosittelemme kahta levykerrosta. Kahdella limittäin saumatulla levykerroksella pystytään välttämään kylmäsiltojen syntymistä.

Tämän menetelmän ansiosta osa rakennustöistä voidaan tehdä myös talviaikaan. Eristystyöt voidaan tehdä talvella ja rappaus sekä siihen kuuluva teräsverkon asennus keväällä.

Thick rendered facade
 • Kantava rakenne: betoni 
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: yksi tai kaksi kerrosta
  PAROC Fatio Plus tai PAROC Fatio Standard
 • Mekaaniset kiinnikkeet 
 • Metalliverkko kiinnitettynä eristyskerroksen läpi kantavaan rakenteeseen
 • Kolme erillistä sementtikalkkipohjaista rappauskerrosta

Aukkojen ympärillä kuten ikkunanpielissä voidaan tarvittaessa käyttää ohuempaa lämmöneristettä PAROC Linio 15.

    
Eristysratkaisu ja U-arvo (mm)
PAROC Fatio Plus 120 190 220
PAROC Fatio Standard 125 200 240
U-arvo (W/m2K) 0,26 0,17 0,14

Laskentaparametrit, rapatut ulkoseinät (Laskenta EN 6946 mukaan):
Ohutrappaus / Paksurappaus  λU = 1,00 W/mK  d = 5/25 mm  R = 0,005/0,025 m2K/W

Raudoitettu betoni 2%, 2400 kg/m3  

 λU = 2,5 W/mK

 d = 150 mm

 R = 0,060 m2K/W
PAROC Linio 15  λU = 0,037 W/mK

PAROC Linio 80  λU = 0,040 W/mK    
PAROC Fatio Plus  λU = 0,033 W/mK    
Pintavastukset Rsi + Rse = 0,17 m2K/W
U-arvoa korjaavat tekijät:

Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon on vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta / mekaanisia kiinnikkeitä ei ole: ΔUf = 0
Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.