CLT-rakenteet

CLT-rakenteella (ristiinlaminoitu massiivinen puulevy) toteutetut ulkoseinät tarjoavat perustan ihanteellisille eristysratkaisuille, sillä rakennuksen kantava puinen rakenne pysyy kokonaisuudessaan eristekerroksen lämpimällä puolella. 

 • Sisäverhous huoneselityksen mukaan
 • Suojaverhous vaatimustason mukaan
  •  puukerrostalossa: K210 tai K230 (esim. kipsilevy)
  • 1-2 krs. P2 -paloluokan rakennukset ja pientalot: ei suojaamisvaadetta tällä rakenteella
 • Kantava rakenne: 90-120 mm CLT -levy
 • Tuulensuojaeristys/suojaverhousvaatimus K210 (yli 2 krs. P2 -paloluokan rakennukset/puukerrostalot):
  • PAROC Cortex One (K230), työmaalla tehtävä alkukiinnitys (menekki: 1-2 kpl/levy): PAROC XFM 004 -aluslevyllinen kiinnike tai suojaverhousta vaativissa kohteissa: PAROC XFS 005 -CLT-ruuvi + PAROC XFW 003 aluslevy (katso kiinnitysohjeistus: PAROC Rakennevalitsin). Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)
 • Tuuletusväli + PAROC ZEROfix -asennusjärjestelmä: palosuojakäsitelty naulauslauta PAROC XRB 001, k600, kiinnitys PAROC XFS 002 -julkisivuruuveilla. Naulausvälike: PAROC XFM 004, k800 (5 kpl/3,6 m lauta) / vastaava puristusta kestävä välike. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita naulauslautoja (esim. 22 x 100 mm tai 32 x 100 mm, k600) kohteen vaatimustason mukaan.
 • Palokatkot kerroksittain tarvittaessa kohteen vaatimustason mukaan.
 • Ulkoverhous

Seinärakenne on mitoitettava paloluokalle R30 tai R60 (tai tarvittaessa REl 30/REl 60).

Ilmaääneneristysluku: Rw 49 dB / Rw + C 48 dB / Rw + Ctr 42 dB
(ilmaääneneristysluvun laskennassa huomioitu CLT kantavana rakenteena + sisäpuolinen K210 suojaverhous, kipsilevy 13 mm)

PAROC CLT Wall solution with Cortex

Huomautus! CLT-tuotteille ei ole tällä hetkellä harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, joten CLT-levyt voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen hyväksyntäkäytännön mukaisesti. CLT-elementtien tekniset ominaisuudet ja mitoitus ovat valmistajakohtaisia.

CLT-rakenne ja sisäpuoliset rakennekerrokset:

CLT-rakenteen ilma-/höyrytiiviys perustuu huolellisesti suunniteltuihin ja toteutettuihin tiiviisiin rakenneliittymiin sekä massiivipuuelementin ilmatiiviyteen. CLT-elementin valmistustekniikasta riippuen levyn jokaisen laudan syrjä on joko liimattu tai liimaamaton. Reunaliimatussa CLT:ssä rakenne pystytään toteuttamaan ilman höyrynsulkumuovia, kun taas reunaliimaamattomassa CLT:ssä lautojen välit jäävät näkyviin, joten rakenteen tiiviys täytyy varmistaa höyrynsulkumuovilla.

On myös syytä pitää mielessä, että CLT-elementissä kosteus siirtyy liimaamattomissa puuliitoksissa. Toisaalta reunaliimatussa elementissä kuivuminen voi aiheuttaa halkeilua.

CLT-rakenteissa mahdollisesti edellytetty sisäinen palosuojaus tehdään yleensä sisäpinnalle asennettavilla kipsilevykerroksilla.

Yksi- tai kaksikerroksinen eristysratkaisu:

Yksikerroksisessa eristysratkaisussa samanaikaisesti lämmöneristeenä ja tuulensuojana toimiva paksu PAROC Cortex One -tuulensuojaeristekerros asennetaan suoraan CLT-elementin ulkopintaan. PAROC Cortex One -tuulensuojaeriste kiinnitetään CLT-levyyn PAROC XFM 004 -aluslevyllisillä kiinnikkeillä tai suojaverhousta vaativissa kohteissa PAROC XFS 005 -CLT-ruuvilla + PAROC XFW 003 aluslevyllä ennen julkisivuverhouksen kiinnitykseen tarvittavien naulauslautojen asennusta. PAROC Cortex One tuotteen erinomaisen ilmatiiviyden ja eristyskyvyn ansiosta vaadittu energiatehokkuus voidaan saavuttaa yhdellä paksulla eristekerroksella. Tämä nopeuttaa asennustyötä ja vähentää työmaalla käytettävien tuotteiden määrää.

Kaksikerroksista eristysratkaisua käytettäessä CLT-elementtiin kiinnitetään ensin pehmeä PAROC eXtra -lämmöneriste (tai muu PAROC pehmeä lämmöneriste), jonka päälle asennetaan erillinen ohut PAROC Cortex tai Cortex pro -tuulensuojaeristekerros. Päällekkäisten eristekerrosten saumat limitetään. Pehmeiden eristeiden yhteydessä on hyvä käyttää naulausvälikettä asennuksen helpottamiseksi.

Lämmöneristeet tulee aina asentaa tiiviisti toisiaan ja kantavaa sisäkuorta vasten. Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi mahdollisimman pian tuulensuojaeristeen asentamisen jälkeen PAROC saumausteipeillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021).

Julkisivu:

Julkisivuverhous kiinnitetään CLT-elementtiin eristekerroksen läpi. PAROC ZEROfix on asennusjärjestelmä, jossa eristekerroksen läpäisevien kylmäsiltojen määrä on minimoitu. Tässä järjestelmässä eristekerroksen päälle asennetaan julkisivuverhouksen kiinnitystä varten palosuojakäsitelty PAROC XRB 001 -naulauslauta. Naulauslauta kiinnitetään CLT-elementtiin pitkillä PAROC XFS 002 julkisivuruuveilla. Ruuveja tarvitaan kaksi eri pituutta/rakenne, joista toinen asennetaan vaakasuoraan (tuulikuorma) ja toinen vinoon (pystykuorma).

Naulauslaudat asennetaan eristekerroksen päälle 600 mm:n jaolla. Tarvittavien julkisivuruuvien lukumäärä, pituus ja sijainti on määritettävä kohteen sijainnin, tuulen nopeuden, rakennuksen korkeuden, rungon materiaalin ja verhousmateriaalin painon perusteella. Tarvittava mitoituslaskenta voidaan tehdä PAROC ZEROfix -mitoitustyökalulla. Yksinkertaisimmillaan jokainen naulauslauta tarvitsee yhden vinoon asennettavan ruuvin kerrosta kohti ja yhden vaakaruuvin metrin välein.

Julkisivuverhous voidaan ruuvata suoraan koolaukseen. Tarvittaessa naulauslautana voidaan käyttää myös muunlaista lujuusluokiteltua puutavaraa (esim. 22 x 100 mm tai 32 x 100 mm, k600) kohteen vaatimustason mukaan. (Lisätietoja: PAROC ZEROfix -ratkaisusivu ja mitoitustyökalu). Naulauslaudan paksuus määrittää tuuletusvälin leveyden.

Paloturvallisuus:

Puurunko voidaan asetuksen mukaisesti suojata ulkopuoliselta palolta suojaverhouksella. Paloluokiteltu suojaverhous (K2) suojaa puupintaa hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena. Seuraavassa taulukossa esitettynä Paroc -tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsimesta.

 Tuulensuojaeriste Paksuus Luokitus
 PAROC Cortex Pro  50 mm  K230
 PAROC Cortex One  80 mm  K230

Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli. Puuverhoilun käyttö julkisivussa saattaa edellyttää palokatkon asentamista tuuletusväliin. Tämä on syytä pitää mielessä tuuletusvälin mitoituksessa ja tuulensuojaeristeen valinnassa. Tuuletusvälin palokatkoja sisältäviin rakenteisiin suosittelemme aina PAROC Cortex -tuotteiden käyttöä, sillä tuuletusvälissä olevat esteet lisäävät ilmavirtausta (konvektio) palokatkojen ympärillä ohjaten ilmaa eristekerrokseen. Cortex-tuotteen tiivis pinnoite estää tehokkaasti kylmän ilmavirran pääsyn eristeeseen.

Lämmöneristävyys

U-arvot eri eristepaksuuksille (CLT-elementin paksuus 90-120 mm ZEROfix-asennusjärjestelmää käytettäessä):

 Eristepaksuus mm mm mm
PAROC Cortex One 180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,17 0,15 0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK, d = 13/18 mm R = 0,052 / 0,072 m2K/W
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK
PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi: λ = 50 W/mK

 • vaakasuuntaan asennettava: k1200 (pystysuunta)
 • vinoon asennettava (kulma 30°): k2700 (pystysuunta)
 • vaakasuunta / naulauslaudat: k600

CLT-elementti: λU = 0,11 W/mK2   d = 90 mm
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W
U-arvoa korjaavat tekijät:
 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
 • ΔUf (ZEROfix/CLT)= Eristepaksuuksilla 180, 205 ja 220 mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,009-0,011 W/m2K) on huomioitu U-arvossa

ZEROfix -järjestelmään (kantavana rakenteena: CLT) kuuluvat tuotteet 

Paroc Cortex One

PAROC Cortex One

PAROC XST 022 -saumausteippi (saumojen teippaus)

PAROC XST 022 teippi

PAROC XST 021 saumausteippi (ulkokulmien tiivistämiseen)

PAROC XST 021 tarvike

PAROC XFM 004 -välike/kiinnike 180 mm

PAROC XFM 004 accessory

PAROC XFS 005 CLT-ruuvi

PAROC XFS 005 tarvike ruuvi

PAROC XFW 003 Aluslevy

PAROC XFW 003 tarvike

PAROC XRB 001 -palosuojakäsitelty naulauslauta (paloluokka B - s1, d0)

PAROC XRB 001 lauta

PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi puualustalle

PAROC XFS 002 tarvike

PAROC XTI 001 -asennuskulma (30° ja 45°)

PAROC XTI 001 -kulmatyökalu