PAROC ZeroFix -julkisivujärjestelmä

PAROC ZEROfix on julkisivujärjestelmä, joka sopii erinomaisesti julkisivun kiinnittämiseen kantavaan puurakenteiseen runkoon (mm. CLT ja LVL) lämmöneristekerroksen läpi ilman erillistä runkorakennetta.

CLT-rakenteella (ristiinlaminoitu massiivinen puulevy) toteutetut ulkoseinät tarjoavat perustan ihanteellisille eristysratkaisuille, sillä rakennuksen kantava puinen rakenne pysyy kokonaisuudessaan eristekerroksen lämpimällä puolella.

 • Sisäverhous huoneselityksen mukaan
 • Suojaverhous vaatimustason mukaan
 • Kantava rakenne: CLT tai LVL
 • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex One (K230)
  • Eristeen kiinnitys CLT- tai LVL-rakenteessa: PAROC XFM 004 -aluslevyllinen kiinnike tai suojaverhousta vaativissa kohteissa: PAROC XFS 005 -CLT-ruuvi + PAROC XFW 003 aluslevy (katso kiinnitysohjeistus: PAROC Rakennevalitsin).

   Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)

PAROC ZEROfix -asennusjärjestelmä:

 • Palosuojakäsitelty naulauslauta PAROC XRB 001, k600
  • Naulauslaudan kiinnitys puurakenteisiin: PAROC XFS 002 -julkisivuruuveilla.

   Tarvittaessa naulauslaudan alla käytetään naulausvälikettä: PAROC XFM 004, k800 (5 kpl/3,6 m lauta) / vastaava puristusta kestävä välike

 • Palokatkot kerroksittain tarvittaessa kohteen vaatimustason mukaan.
 • Ulkoverhous

  Seinärakenne on mitoitettava paloluokalle R30 tai R60 (tai tarvittaessa REl 30/REl 60).

Ilmaääneneristysluku: Rw 49 dB / Rw + C 48 dB / Rw + Ctr 42 dB
(Ilmaääneneristysluvun laskennassa huomioitu CLT kantavana rakenteena + sisäpuolinen K210 suojaverhous, kipsilevy 13 mm)

PAROC CLT Wall solution with Cortex

Järjestelmän komponentit:

PAROC ZEROfix -julkisivujärjestelmä koostuu PAROC Cortex One -tuulensuojaeristeestä, saumausteipeistä, eristekiinnikkeestä, puristusta kestävästä välikkeestä, palosuojakäsitellyistä naulauslaudoista ja julkisivuruuveista. Julkisivun tuulikuormaa hallitaan vaakasuuntaisilla julkisivuruuveilla, ja pystysuuntaista kuormaa vinoon asennettavilla julkisivuruuveilla. Tämä julkisivuruuvien yhdistelmä muodostaa erittäin kestävän ja yksinkertaisen julkisivun kannatusjärjestelmän, jossa kylmäsiltojen määrä on minimoitu.

Julkisivuruuvien lukumäärä, ruuvien pituus ja asennuskohdat on määritettävä rakennustyömaalla vallitsevien tuuliolosuhteiden, rakennuksen korkeuden, kantavan seinärakenteen tyypin ja verhousmateriaalin painon perusteella. Tarvittava mitoituslaskenta voidaan tehdä PAROC ZEROfix -mitoitustyökalulla. Jos kantavan rakenteen lujuusominaisuuksia ei tunneta, on rakenne testattava vetokokein.

CLT tai LVL kantavana rakenteena:

CLT- tai LVL-rakenteissa käytetään tavallisesti kolmea vaakasuuntaista julkisivuruuvia ja yhtä tai kahta vinoon asennettua julkisivuruuvia kerrosta kohden. Pystysuora naulauslauta asennetaan eristeen päälle 600 mm:n jaolla. Jos tuulikuorma kasvaa, vaakatasoon asennettavien ruuvien määrä kasvaa ja jos julkisivumateriaalien kuormitus kasvaa, vinoon asennettujen ruuvien määrä kasvaa.   

Lämmöneristys ja julkisivuverhouksen kiinnitys:

PAROC ZEROfix -järjestelmä takaa rakenteelle erinomaisen energiatehokkuuden, sillä koko eristekerros voidaan asentaa ennen julkisivujärjestelmän kiinnikkeiden asentamista. Aluksi paksu tuulensuojaeristekerros PAROC Cortex One asennetaan kantavan rakenteen ulkopinnalle, jonka jälkeen jämäkän eristekerroksen päälle asennetaan naulauslauta vaakaruuveineen mitoitusohjelmasta saatujen ohjeiden mukaisesti. Lopuksi asennetaan vinoon asennettavat julkisivuruuvit laskelmassa määritetyin välein. Naulauslauta toimii valitun julkisivuverhoilun kiinnitysalustana. Julkisivuverhous asennetaan naulauslautaan julkisivutoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Huokoinen kivivillaeriste ja siinä oleva tiivis mutta hengittävä Cortex-pinnoite eivät estä rakenteissa olevan kosteuden kuivumista ulospäin. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla eristelevyjen väliset saumat sekä liittymät muihin rakenteisiin ja läpivienteihin.

Paloturvallisuus:

Puurunko voidaan asetuksen mukaisesti suojata ulkopuoliselta palolta suojaverhouksella. Paloluokiteltu suojaverhous (K2) suojaa puupintaa hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena. Seuraavassa taulukossa esitettynä PAROC-tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsimesta.

Tuulensuojaeriste Paksuus Luokitus
PAROC Cortex Pro 50 mm K230
PAROC Cortex One 80 mm K230
Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli. Puuverhoilun käyttö julkisivussa saattaa edellyttää palokatkon asentamista tuuletusväliin. Tämä on syytä pitää mielessä tuuletusvälin mitoituksessa ja tuulensuojaeristeen valinnassa. Tuuletusvälin palokatkoja sisältäviin rakenteisiin suosittelemme aina PAROC Cortex -tuotteiden käyttöä, sillä tuuletusvälissä olevat esteet lisäävät ilmavirtausta (konvektio) palokatkojen ympärillä ohjaten ilmaa eristekerrokseen. Cortex-tuotteen tiivis pinnoite estää tehokkaasti kylmän ilmavirran pääsyn eristeeseen.

Lämmöneristävyys:

U-arvot eri eristepaksuuksille / CLT-elementin paksuudelle 90–120 mm ZEROfix-järjestelmää käytettäessä:

 Eristepaksuus mm mm mm
PAROC Cortex One  180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,17 0,15 0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK,   d = 13/18 mm   R = 0,052 / 0,072 m2K/W 
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK
PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi   λ = 50 W/mK

 • vaakasuuntaan asennettava: k1200 (pystysuunta)
 • vinoon asennettava (kulma 30°): k2700 (pystysuunta)
 • vaakasuunta / naulauslaudat: k600
CLT-elementti: λU = 0,11 W/mK,   d = 90 mm
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W
 
U-arvoa korjaavat tekijät:
 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0 
 • ΔUf  (ZEROfix/CLT) = Eristepaksuuksilla 180, 205 ja 220 mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,009-0,011 W/m2K) on huomioitu U-arvossa 
 •  

  ZEROfix-järjestelmään (kantavana rakenteena: CLT tai LVL) kuuluvat tuotteet:

  Paroc Cortex One

  PAROC Cortex One eurolavalla

  PAROC XFM 004 -välike/kiinnike 180 mm

  PAROC XFM 004 accessory

  PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi puualustalle

  PAROC XFS 002 tarvike

  PAROC XFS 005 CLT-ruuvi

  PAROC XFS 005 tarvike ruuvi

  PAROC XFW 003 Aluslevy

  PAROC XFW 003 tarvike

  PAROC XRB 001 -palosuojakäsitelty naulauslauta (paloluokka B - s1, d0)

  PAROC XRB 001 lauta

  PAROC XST 021 saumausteippi (ulkokulmien tiivistämiseen)

  PAROC XST 021 tarvike

  PAROC XST 022 -saumausteippi (saumojen teippaus)

  PAROC XST 022 teippi

  PAROC XTI 001 -asennuskulma (30° ja 45°)

  PAROC XTI 001 työkalu

  ZEROfix / CLT: soveltuvat PAROC FXS 002 -julkisivuruuvit / eristepaksuus ja ruuvien upotussyvyydet (mm) 

   Paroc Cortex One pituus (upotussyvyys) mm)  Vaakasuoran ruuvin pituus(upotussyvyys) (mm) Vinoon ruuvattavan ruuvin pituus (upotussyvyys) (mm), ruuvin kulma 30° Vinoon ruuvattavan ruuvin pituus (upotussyvyys) (mm), ruuvin kulma 45° 
   100 210 (74)  210 (46) 250 (41)
   120  210 (54)  230 (43)  300 (56)
   180 270 (54)  300 (44)  400 (67)
   205 300 (59) 330 (45)  400 (42)
   220  300 (44)  360 (56)  440 (55) 

  Taulukossa huomioitu eristepaksuus + PAROC XRB 001 palonaulauslaudan paksuus 36 mm. Upotussyvyys CLT:hen vähintään 40 mm.