Uudisrakentamisessa pelkkä hirsiseinä ei yleensä täytä eristävyydelle asetettuja vaatimuksia ilman lisäeristystä. Seinä voidaan tehdä ilman lisäeristystä, jos muita rakenteita eristetään vastaavasti tehokkaammin. PAROC-kivivillalla lämmöneristys voidaan tehdä hirsirungon ulko- sekä sisäpuolelle.

Monissa hirsitaloissa tarvitaan energiatehokkuusremonttia. Lisäeristys voidaan tehdä joko sisä- tai ulkopuolelle, joka on suositeltavampi tapa. Tällöin saadaan yhtenäinen lisäeristyskerros vanhan rakenteen ulkopintaan. Samalla vanhan rakenteen lämpötilataso nousee ja sen suhteellinen kosteus laskee. Oikein asennettuna lisäeristys poistaa vedon vanhoissa hirsitaloissa ja vähentää energiakustannuksia. Samalla se parantaa rakennuksen paloturvallisuutta.