PAROC-kivivilla soveltuu eristeeksi uudisrakentamisessa niin puu- kuin kivirakenteisiin.

Viimeiset Ympäristöministeriön rakentamismääräykset muuttivat rakentamisen energiatehokkuuden käsittelyä ja laskentaa merkittävästi. Keskeinen muutos oli rakennusosakohtaisista vaatimuksista siirtyminen kokonaisenergiakulutukseen eli E-lukuvaatimukseen. Laskennassa huomioidaan rakennuksen lämpöhäviöiden lisäksi myös lämmitystapa ja sen käyttämän energian tuotantomuoto. Rakennusten energiamääräyksillä parannetaan energiatehokkuutta ja sitä kautta hillitään hiilidioksidipäästöjä. E-lukua on mahdollista parantaa hyvällä lämmöneristyksellä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, ikkunoilla ja ovilla sekä talon koolla ja kerrosluvulla.

Lue lisää rakentamista koskevasta lainsäädännöstä Ympäristöministeriön sivuilla (Rakentamismääräyskokoelma).

Näiltä sivuilta löydät uudisrakentamiseen soveltuvat eristysratkaisut eri rakenteisiin.

Laske säästösi ja pyydä tarjous PAROC-puhallusvillasta