Harjakatot ovat aina olleet asuinrakennuksien yleisimpiä kattotyyppejä. Kivivilla soveltuu erinomaisesti lämmöneristeeksi tuulettuviin harjakattorakenteisiin. Palamattomina eristeet antavat parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan ja on tiheän kuiturakenteensa vuoksi hyvä valinta myös äänieristeeksi.

Harjakattoisissa tuulettuvissa yläpohjissa on useimmiten riittävästi tilaa asentaa energiatehokas lämmöneristekerros. Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 20–50 mm tuuletusväli. Räystäillä on hyvä käyttää tuulenohjaimia tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös, niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Tällöin eristyksen päälle ei välttämättä tarvita tuulensuojausta, koska ilmavirtaus on niin vähäistä, ettei se vaikuta eristyksen toimivuuteen. 

Parocin energiatehokkaat eristysratkaisut harjakattoihin

Harjakatot

Katso laskentaparametrit sivun lopussa.

Levyeristys ja puhallusvilla (Tuplavarma)

Tuplavarma-eristysratkaisussa jämäkkä mutta pehmeä PAROC eXtra -eristelevy muodostaa tukevan alustan PAROC -puhallusvillalle PAROC BLT 6 (tai BLT 3 tai BLT 9). Tuplavarma-rakenteessa puhallusvilla tarttuu liukumattomasti alla olevaan kivivillalevyyn, minkä vuoksi se sopii vaakasuorien yläpohjien lisäksi myös vinojen ns. saksiristikkoyläpohjien eristämiseen.

PAROC eXtra -levyt riittävät hyvin rakentamisen aikaiseksi eristeeksi. Voit itse latoa eristyslevyt yläpohjaan höyry-/ilmasulun päälle ja aloittaa talon lämmittämisen ja kuivattamisen. Puhallusurakoitsija asentaa lopullisen eristyksen puhallusvillalla, kun kaikki tarvittavat työt (mm. IV ja sähkö) yläpohjassa on tehty.   

Pitched roof with slabs and blowing wool
   
 Eristysratkaisujen U-arvot
 PAROC BLT 6 (yhtenäinen kerros) 160 mm   310 mm 420 mm 
 PAROC eXtra (alapaarre) 100 mm 100 mm 100 mm
 U-arvo, W/m2K 0,14 0,09 0,07

 

Levyeristys

Eristelevyt asennetaan kahtena tai useampana kerroksena niin, että eristelevyt liittyvät tiiviisti toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin.

Attic, flexible
   
 Eristysratkaisujen U-arvot
 PAROC eXtra (yhtenäinen kerros) 150 mm 275 mm 375 mm 
 PAROC eXtra (alapaarre) 100 mm 100 mm 100 mm
 U-arvo, W/m2K 0,14 0,09 0,07

 

Eristys puhallusvillalla

PAROC-puhallusvilla PAROC BLT 6 (tai BLT 3 tai BLT 9) on tehokas, vaivaton, luotettava ja paloturvallinen yläpohjan eristysratkaisu. Se toimitetaan aina valmiiksi puhallettuna rakenteeseen puhallusurakoitsijan toimesta. Omatoimiseen, pienien lisäeristyskohteiden eristämiseen on tarjolla PAROC SHT 10 -villapuru, joka levitetään haravalla. Suurempiin omatoimisiin eristyskohteisiin on tarjolla PAROC SHT 2 -itsepuhallusvilla, joka asennetaan rautakaupasta vuokrattavalla itsepuhalluskoneella.

Puhallusvillaa käytettäessä on suositeltavaa asentaa räystään reuna-alueille tuulenohjain, joka muodostaa sinne yhtenäisen kotelon helpottamaan puhallusvillan asennusta. Se myös ohjaa tuulen aiheuttaman ilmavirran eristeen yli niin, ettei tuuli pääse tunkeutumaan eristeeseen eikä puhallusvilla siirry tuulen vaikutuksesta.

Attic, BLT 5
   
 Eristysratkaisujen U-arvot
 PAROC BLT 6 (yhtenäinen kerros) 170 mm   320 mm 440 mm 
 PAROC BLT 6 (alapaarre) 100 mm 100 mm 100 mm
 U-arvo, W/m2K 0,14 0,09 0,07

 

Ullakon eristäminen

Talon ullakolla on usein tilaa, jonka käyttöön ottaminen antaa kaivattua väljyyttä asumiseen. Lisärakentaminen ullakolle on jopa verrattain helppoa: tehdään puurunko, eristetään katto, lattia ja seinät PAROC-kivivillalla ja pinnoitetaan esim. rakennuslevyillä sekä rakennetaan turvallinen portaikko. Uuteen asuintilaan on myös tehtävä toimiva ilmanvaihto.

Uusien tilojen rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Eristyspaksuus valitaan käytettävissä olevan tilan korkeuden mukaan. Käytännössä toimivaa tilaa on se, jossa huonekorkeus on yli kaksi metriä. Toki esim. vuoteita ja lipastoja voi sijoittaa matalampaankin tilaan.

Rakennusmääräysten mukaan uudisrakennuksissa vaaditaan yläpohjaan n. 420 - 450 mm ja seiniin n. 210 - 240 mm paksu villaeristys U-arvon vertailuarvon saavuttamiseksi (ulkoseinä: 0,17 W/m2K, yläpohja: 0,09 W/m2K). Mikäli käytettävissä oleva korkeus ei riitä, voidaan vinolla osalla käyttää 250-300 mm eristystä ja vastaavasti katon vaakasuoralle osalle ja seiniin lisätä 50-100 mm eristettä. Myös ilmanvaihdon määräyksiä tehokkaammalla lämmön talteenotolla voidaan kompensoida eristystä. Samoin tehokkaammilla ikkunoilla. 

Kattotuolien väliin asennettu palamaton PAROC-kivivilla parantaa myös ääneneristävyyttä. Parocin ohjeita noudattamalla työn voi tehdä helposti itse (ks. Ullakon eristäminen -esite kohdassa Esitteet). Eristyspaksuutta voidaan helposti lisätä kiinnittämällä 50-100 mm koolaus kattotuoleihin nähden ristikkäin tai samansuuntaisesti.

Roof trusses, warm attic

 

  • Tuuletusväli/rimat (50-100 mm)
  • PAROC Cortex
  • PAROC eXtra
  • PAROC Höyryn- tai ilmansulku
  • Sisäverhous (esim. kipsilevy)

Ullakkorakentamisen perusasioita

  1. Mahdollisimman tiivis sisäpinta
  2. Seinäpinnassa ja vinolla osalla tuulensuoja
  3. Tuuletusväli 50 – 100 mm
  4. Harjalta kunnollinen tuuletus ulos
   

 

Laskentaparametrit, harjakatot