Perustus on rakennuksen alin ja tärkein kantava rakennekerros. Perustusta on myös vaikeinta muuttaa enää sen jälkeen, kun rakennus on pystytetty. Siksi rakenteen suunnittelu ja toteutus on tehtävä erittäin huolellisesti.

Maan routiminen voi saada perustuksen halkeilemaan ja vahingoittaa koko rakennusta ja siksi tulee ottaa huomioon perustusten suunnittelussa. PAROC-kivivilla ehkäisee routa- ja kosteusvaurioita sekä alentaa lämmityskustannuksia.

Lämmön haihtuminen perustusten kautta on sidoksissa siihen, kuinka suuri ero on sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Mitä syvemmälle maan alle perustukset ulottuvat, sitä lämpimämpää maa talvella on.

Käytä PAROC-kivivillaa perustusten ja sokkelin ulkopuolen eristämiseen. Se sopii ihanteellisesti lämmöneristykseen ja lisäksi PAROC-kivivillan avoin kuiturakenne päästää rakenteen kuivumaan ulospäin. Tämä ratkaisu sopii sekä uusiin rakennuksiin että korjausrakentamiseen. 

Seuraavassa esitellään Parocin ratkaisuja perustusten ja sokkelin ulkopuoliseen eristämiseen.

Renovation, cellar wall

 

 • Hyvin vettä läpäisevä soratäyte
 • Vesitiivis kerros, Patolevy (tai vastaava)
 • Routa-/lämmöneriste: ROS 30
 • Bitumiliuossively ja bitumikermi valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • Kantava rakenne: muurattu tai betoninen seinä
 • Lämmöneriste: PAROC eXtra
 • Verhomuuraus
 • Pintamateriaali

   


Suurin osa lämmöstä karkaakin perustuksen yläosan kautta. Siksi on tärkeää eristää myös sokkeli samalla, kun eristetään ulkoseinät.  Samalla seinän ja sokkelin keskinäiset mittasuhteet pysyvät ennallaan. Oikein tehden perustusten lisäeristys vähentää selvästi vetoa ja nostaa lämpötilaa lattianrajassa.

Mikäli sokkelin eriste tulee ulommas kuin seinäeriste, on sokkelirakenteen päälle asennettava peitelista suojaamaan rakennetta vesisateelta.

Ground wall basement - renovation

Rakenne:

 • Ohutrappaus 
 • Lämmöneriste: rappausaluseriste PAROC Linio 15 
 • Kantava teräsbetoni-sokkeli
   

 

Eristä sokkeli seuraavasti:

 1. Poista maata sokkelin vierestä noin 0,5 m syvyyteen niin, että lämmöneristys saadaan aloitettua mahdollisimman syvältä. PAROC-kivivilla ei ime vettä, joten se säilyy talvella kuivana ja eristävänä.
 2. Rappausaluslevyksi ja samalla lämmöneristeeksi asennetaan PAROC Linio 15, paksuus toteutetun seinän lisäeristyksen mukaan. Levitä PAROC Linio 15 -levyn pintaan liimalaasti ja asenna niin, että se liittyy tiiviisti yläpuolella olevaan koolauspuuhun. Varmista kiinnitys sokkeliin mekaanisilla kiinnikkeillä 5-7 kpl/m2.
 3. Levyn pintaan levitetään ohut laastikerros ja siihen painetaan rappausverkko. Päälle vedetään oikaisulaasti ja sen jälkeen pinnoitus halutulla tavalla joko pelkällä laastilla tai käyttäen sirotepintaa. Rappaus viedään aivan yläpuolella olevaan koolauspuuhun kiinni hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Rappauksen alareuna voidaan viedä villan alareunaan asti.