Uudisrakentamisessa pelkkä hirsiseinä ei yleensä täytä eristävyydelle asetettuja vaatimuksia ilman lisäeristystä. Seinä voidaan tehdä ilman lisäeristystä, jos muita rakenteita eristetään vastaavasti tehokkaammin. PAROC-kivivillalla lämmöneristys voidaan tehdä hirsirungon ulko- sekä sisäpuolelle.

Hirsirunkoista taloa lämmöneristettäessä on otettava huomioon hirsirakenteen painuminen. Tällöin hirsirungon sisä- tai ulkopuolelle asennetaan liukukiinnikkeiden avulla pystykoolaus ja koolausten välit täytetään PAROC eXtra - lämmöneristeellä. Eristettäessä sisäpuolelta on rakenteen tiiviys varmistettava höyrynsululla eristeen lämpimällä puolella.

Log wall

Uusi hirsiseinä 120 mm , jossa on sisäpuolinen eristys

  • Hirsiseinä 120 mm
  • Vuorauspaperi 
  • Koolaus / PAROC eXtra
  • Höyrynsulku tiiviisti asennettuna
  • Sisäverhous
 
Eristysratkaisu ja U-arvo
 PAROC eXtra 125 mm   200 mm 225 mm 
 U-arvo, W/m2K 0,24 0,17 0,15