Tuulettuvassa seinärakenteessa korostuu hyvän lämmöneristystason lisäksi rakenteen ilmatiiviys.  Mitä tiiviimpi rakenteen sisäpinta on, sitä vähemmän rakenteeseen kulkeutuu kosteutta. Rakenteessa tulisi myös minimoida tai kokonaan estää seinärakenteen läpi ulottuvat kylmäsillat esimerkiksi tuulensuojalevyillä. Tuuletusta varten tulee tehdä ilmarako tuulensuojan ja ulkopinnan väliin.

Parocin monipuolisesta valikoimasta löytyy sopiva eriste kaiken tyyppisiin rakennuksiin. PAROC-kivivilla on palamatonta, kimmoisaa, sen puristuslujuus on huippuluokkaa ja äänenvaimennuskyky erinomainen. Parocin tuulensuojapinnoitetut tuotteet soveltuvat lämmöneristeeksi P1, P2 ja P3 -paloluokan rakennuksiin.

Parocin energiatehokkaat eristysratkaisut puurunkoseiniin
 Puurunkoseinä tuulensuojaeristeellä
 Ristirunkoseinä tuulensuojalevyllä
 Puurunkoseinä tuulensuojalevyllä

Katso laskentaparametrit sivun lopussa.

 

Puurunkoseinä tuulensuojaeristeellä

A) Puuverhous

Tällä rakenteella saavutetaan tarvittava U-arvo ohuemmalla rakenteella kuin muissa puurunkoratkaisuissa. Puuverhouksen alle jätettävä tuuletusväli takaa rakenteen hyvän tuulettuvuuden. Suosittelemmekin yhtenäistä tuulensuojaeristystä kantavan rungon ulkopuolella.

Yhtenäinen eristekerros vähentää olennaisesti kylmäsiltoja sekä puurunkoon kertyvää kosteutta. Tuulensuojalevyjen saumat tulee tiivistää PAROC XST 022 -teipillä tai vastaavalla tuotteella, ja ulkonurkat on helppo saumata PAROC XST 021 -teipillä. Sisäpuolen ilmatiiviys varmistetaan tiivistetyllä ilma-/höyrysululla. Tämäntyyppisissä rakenteissa sekä sisä- että ulkopuolinen ilmatiiveys on hyvin tärkeää.

Nordic wall
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo
   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
 PAROC eXtra (pystykoolaus)   50 50       50  50 50
 PAROC eXtra (puurunko) 100 150 125 175    175 175 200
 PAROC eXtra pro (puurunko)       150      
 PAROC Cortex pro 40   40  40 50  40 55 55
 PAROC Cortex   30            
 U-arvo, W/m2K  0,25  0,17 0,17  0,17  0,17  0,14  0,13 0,12

 

B) Tiiliverhous

Tiiliverhoilu tekee rakennuksesta kauniin ja perinteisen näköisen. Suunnittelussa on kuitenkin hyvä huomioida, että tiiliverhottu seinä imee kosteutta ja vesi voi läpäistä jopa koko verhouskerroksen. Siksi tarvitaan riittävän suuri tuuletusväli, jotta kosteus pääsee kuivumaan. Tuuletusraon tulee olla yhtenäinen, avoin ja purseeton. Tiiliverhoillun julkisivun tuuletusvälissä liikkuu ilma hitaammin kuin puuverhoillussa seinässä. Jotta rakenne tuulettuisi riittävästi, kannattaa jättää toiseksi alimman tiilikerroksen joka kolmas pystysuora sauma avoimeksi. Seinä on suunniteltava sellaiseksi, että sen läpäissyt vesi saadaan johdettua pois rakenteesta.

 

Runkolevyseinä tiiliverhouksella
   
 Eristysratkaisu ja U-arvo
   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
 PAROC eXtra (pystykoolaus)   50 50        50 50 50
 PAROC eXtra (puurunko) 100 150 125 175    175 175 200
 PAROC eXtra pro (puurunko)       150    
 PAROC Cortex pro 40   40   40 50 40  55 55
 PAROC Cortex   30            
 U-arvo, W/m2K  0,25  0,17 0,17  0,17  0,17  0,14  0,13 0,12

 

 

Ristirunkoseinä tuulensuojalevyllä, puuverhous

Jos kantavan rungon standardimitat eivät riitä, suositellaan yleensä ristiinkoolattua rakennetta. Edellä mainittu puurunkoseinä tuulensuojaeristeellä on kuitenkin usein edullisempi ja lämmönvastukseltaan parempi vaihtoehto. Vaakatason ristikkäiset lisäkoolaukset voidaan tehdä myös seinän sisäpuolelle.

Jos ristikoolaus asennetaan seinän sisäpuolelle, höyrynsulku tulee kantavan puurungon ja koolauksen väliin. Näin rakenne on ilmatiiviimpi, koska esimerkiksi sähköjohdot voidaan vetää höyrynsulun sisäpuolella lisäämättä läpimenoja. 

 

Ventilated timber frame wall with cross studding
   

 

 Eristysratkaisu ja U-arvo (tuulensuojana kuitulevy)
 PAROC eXtra (puurunko) 100 mm   175 mm 200 mm
 PAROC eXtra (vaakakoolaus) 50 mm 50 mm 50 mm
 U-arvo, W/m2K 0,24 0,17 0,15
 
 Eristysratkaisu ja U-arvo (tuulensuojana kipsilevy)
 PAROC eXtra (puurunko) 100 mm   175 mm 200 mm
 PAROC eXtra (vaakakoolaus) 50 mm 50 mm 50 mm
 U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,16

 

Puurunkoseinä tuulensuojalevyllä, puuverhous

Tämä on tuulettuvan puurunkoseinän perustyyppi, kun tuulensuojana käytetään puukuitu- tai kipsilevyä. Lämmöneriste asennetaan kantavan rungon väliin.

Ventilated timber frame wall with plaster board
  • Sisäverhous: kipsilevy
  • Mahdollinen sisäpuolinen koolaus, k600 / PAROC eXtra
  • PAROC Höyryn- / ilmansulku, saumojen teippaus: PAROC XST 013
  • Kantava runko, k600 / PAROC eXtra
  • Tuulensuoja: kuitulevy tai kipsilevy
  • Tuuletusväli: lauta 22 x 100 mm, k600
  • Puuverhous
   
 Eristeratkaisu ja U-arvo (tuulensuojana kuitulevy)
 PAROC eXtra (pystykoolaus)   50 mm 50 mm
 PAROC eXtra (puurunko) 150 mm 175 mm 200 mm
 U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,16
Eristeratkaisu ja U-arvo (tuulensuojana kipsilevy)
 PAROC eXtra (pystykoolaus)   50 mm 50 mm
 PAROC eXtra (puurunko) 150 mm 175 mm 200 mm
 U-arvo, W/m2K 0,26 0,18 0,16

 

Laskentaparametrit, puurunkoseinät