Lämpöä eristävä eristerappausjärjestelmä sopii erilaisiin kantaviin seiniin, kuten tiili-, harkko-, betoni-, puu- ja teräsrakenteisiin. Parocin rappausaluseristetarjonta on suunniteltu täyttämään seuraavat standardit ja vaatimukset:

 • ETAG 004: Rapatut ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät
 • ETAG 014: Rapattujen ulkopuolisten lämmöneristysjärjestelmien muoviankkurit
 • EN 13500: Lämmöneristetuotteet rakentamiskäyttöön – Ulkopuolinen mineraalivillalämmöneristejärjestelmä (ETICS) – Näiden standardien ja vaatimusten perusteella kunkin järjestelmän omistaja voi hakea ETA-hyväksyntää.
 • Suomessa: Eriste- ja levyrappaus 2011 BY 57.
Parocin energiatehokkaat eristerappausratkaisut
 Ohutrappaus
 Paksurappaus

Katso laskentaparametrit sivun lopussa.

 

Ohutrappaus

Kivivilla on alkaalinkestävää ja siitä syystä mineraalivilloista sopivin eriste ohutrappausrakenteisiin, kun työskennellään aina emäksisten betonin ja rappauslaastien kanssa. Alta löydät esimerkkejä energiatehokkaista eristerappausratkaisuista, jotka perustuvat levyeristykseen, lamellieristykseen ja elementtitekniikkaan.  

A) Ohutrappaus eristelevyn päälle

Levyeristys on tyypillisesti yhdistetty ohutrappaukseen sekä uudisrakentamisessa että korjauskohteissa. Levyeristystä suositellaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Kantavan seinärakenteen pinta on epätasainen.
 • Tarvitaan erityistä äänieristystä.
 • Kantava seinä on puurakenteinen.

Jos eristyspaksuus on yli 120 mm, suosittelemme käyttämään kahta eristelevykerrosta, joiden saumat ovat limittäin. Saumojen limittämisellä pystytään välttämään kylmäsillat.

Kiinnitä kivivillaeristelevyt kantavaan seinärakenteeseen liimalaastilla sekä aina myös mekaanisilla kiinnikkeillä. Noudata järjestelmänhaltijan ohjeita.

Ohutrappaus rakenne 

 

 • Kantava rakenne: betoni
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 15
 • Mekaaniset kiinnikkeet
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros
 • Viimeistelykerros

PAROC Linio 15 -levytuotetta saa myös ohuempana, jota voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi ikkunanpielissä.

   
Eristysratkaisu ja U-arvo 
 PAROC Linio 15 140 mm   205 mm 210 mm  315 mm
 U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,17 0,11

 

B) Ohutrappaus lamellieristeen päälle

Ohutrappaus on yleisin lämmöneristämiseen käytetty rappausratkaisu Euroopassa, niin uudisrakentamisessa kuin korjauskohteissakin. Lamellieristystä suositellaan erityisesti seuraavista syistä:

 • Mekaanisten kiinnikkeiden käyttö ei ole välttämätöntä. (Tarkista rappausmenetelmähaltijan ohjeista) Lamellieristeet kiinnitetään kantavaan seinään liimalaastilla.
 • Nopea ja helppo asentaa.
 • Sahattu pinta on tasainen pohja rappaukselle.
 • Paksukin eristekerros tehdään yhdellä asennuksella/eristeellä

Lamellieristystä suositellaan erityisesti seiniin, joiden eristyspaksuus on suuri. Lamellien vetolujuus on erittäin korkea, joten ne soveltuvat kohteisiin, joissa edellytetään suurta mekaanista lujuutta. PAROC-kivivilla on kestävää ja se säilyttää muotonsa vaihtelevissakin lämpötiloissa.

Rapattu julkisivu, lamellieristys 
 • Kantava rakenne: betoni
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros
 • Viimeistelykerros 
   

 Eristysratkaisu ja U-arvo

 
 PAROC Linio 80 160 mm   220 mm 240 mm  270 mm 
 U-arvo, W/m2K 0,24 0,17 0,16 0,14

  

C) Elementtitekniikalla toteutetut ohuteristerappausmenetelmät (PreWIS® I ja II)*

Tämä uusi julkisivurappausmenetelmä on suunniteltu erityisesti betonielementtitehtaille. Se on erinomainen ratkaisu talvirakentamiseen, koska eriste asennetaan tehtaalla kiinni betoniin suojassa ankarilta sääolosuhteilta.

(* Prefabricated Wall Insulation System) Rakenne on testattu Tampereen teknillisessä yliopistossa (lausunnot 1279/2003 ja 1399/2005). Tutkimusraportissa on lisäohjeita elementin asennukseen, kiinnikkeiden käyttöön yms. VTT on sertifioinut PreWIS-rakenteen (katso Ratkaisuun liittyvät lisätiedot: Sertifikaatit ja hyväksynnät). 

PreWIS® I: ohutrappauseristejärjestelmä – tehdaskiinnitetty lamellieristys  (voidaan sääsuojata)

Rendered facade, PreWIS 

Asennus tehtaalla

 • Kantava rakenne: betoni/betonielementti 
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 -eristelamelli, joka on kiinnitetty betoniin valun yhteydessä  
 • Mahdollinen sääsuojaus: villapinnan suojarappaus 

Asennus rakennustyömaalla

 • Pohjarappaus + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros 
 • Viimeistelykerros 
   

 

PreWIS® II: tehdaskiinnitetty lamellieriste rakenne (pohjarapattu, verkotettu ja tasoiterapattu)

Käytettäessä Parocin alkalinkestävää kivivillalamellia ei asennukseen tarvita kiinnikkeitä. Pohjalaasti, jäykisteverkko ja kivivillalamellit asennetaan tehtaalla betonielementtiä valettaessa. Näin saadaan mekaanisesti luja side eristyslamellin ja betonin välille.

Kun eristetyt betonielementit on asennettu rakennukseen paikoilleen, työmaalla tarvitsee tehdä vain saumat ja viimeistelykerros.

Rendered facade, PreWIS  Asennus tehtaalla
 • Kantava rakenne: betoni/betonielementti  
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 -eristelamelli, joka on kiinnitetty betoniin valun yhteydessä
 • Pohjalaasti + muovipinnoitteinen, lasikuituvahvisteinen verkko
 • Tasoitekerros

Asennus rakennustyömaalla

 • Viimeistelykerros ja saumaus
   
Eristysratkaisu ja U-arvo  
 PAROC Linio 80 160 mm   220 mm 240 mm   270 mm
 U-arvo, W/m2K 0,24 0,17 0,16  0,14

 

Paksurappaus eristelevyn päälle

Ulkoseinän paksurappaus sopii erinomaisesti sekä uusiin että korjattaviin rakennuksiin. Rappauskerrosten paksuus on noin 25 mm, joten rakennuksen julkisivusta tulee erittäin vahva ja iskunkestävä.

Paksurappauksen yhteydessä eristeet kiinnitetään mekaanisesti. Kantava seinärakenne kannattelee rappauskerrosten painoa teräsverkon ja mekaanisten kiinnikkeiden avulla. Mekaaniset kiinnikkeet mukautuvat rappauksen mahdollisiin liikkeisiin.

Kun eristyspaksuus on yli 120 mm, suosittelemme kahta levykerrosta. Kahdella limittäin saumatulla levykerroksella pystytään välttämään kylmäsiltojen syntymistä.

Tämän menetelmän ansiosta osa rakennustöistä voidaan tehdä myös talviaikaan. Eristystyöt voidaan tehdä talvella ja rappaus sekä siihen kuuluva teräsverkon asennus keväällä.

Thick rendered facade
 • Kantava rakenne: betoni 
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: yksi tai kaksi kerrosta
  PAROC Fatio Plus
 • Mekaaniset kiinnikkeet 
 • Metalliverkko kiinnitettynä eristyskerroksen läpi kantavaan rakenteeseen
 • Kolme erillistä sementtikalkkipohjaista rappauskerrosta

Aukkojen ympärillä kuten ikkunanpielissä voidaan tarvittaessa käyttää ohuempaa lämmöneristettä PAROC Linio 15.

   
Eristysratkaisu ja U-arvo
 PAROC Fatio Plus 120 mm   190 mm 220 mm 
 U-arvo, W/m2K 0,26 0,17 0,14

 

Laskentaparametrit, rapatut ulkoseinät