Välipohjan eristys ja lisäeristys

Rakennusten välipohjien ääneneristävyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Erinomainen askeläänieristävyys voidaan saavuttaa ainoastaan joustavalla välipohjarakenteella. Valikoimastamme löytyy myös akustointiratkaisut sisätiloihin ja lämmöneristysratkaisut kellarin kattoihin.

Askeläänieristys estää ääntä kantautumasta eri kerroksien huoneista tai asunnoista toiseen. Askeläänieristeet (PAROC SSB 1 JA PAROC SSB 2t) toimivat jousen tavoin lattiarakenteessa ja estävät askelten ja muun liikkumisen aiheuttamaa äänivärähtelyä.

Lämpimien rakennusten alapuolella olevien kellaritilojen, autohallien ja muiden kylmien tilojen eristämisellä voidaan helposti säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. Kellaritilojen kattoeristeiden asennus on helppoa – myös jälkikäteen tehtynä. Samalla energiakustannukset pienenevät, ylempien kerrosten lattian lämpötila nousee, kerrosten välinen paloturvallisuus paranee ja kellaritilojen meluisuus vähenee.

Kelluva betoninen askeläänilattiarakenne asennetaan PAROC SSB 1 -eristeen päälle. Pumpattavan kuitutasoitteen alle suositellaan käytettäväksi PAROC SSB 2t -eristettä, jolla on parempi puristuslujuus. Rakenne irrotetaan seinästä PAROC FPB 10 -tuotteesta leikattavalla kaistalla tai muulla vastaavalla ohuella kaistalla. Ennen valua eristeen pinnalle asennetaan PAROC ilmansulkupaperi tai suodatinkangas valusuojaksi.

Betonisen lattiarakenteen askeläänieristys
 • Lattiamateriaali (parketti tms.) 
 • Kelluva betonilaatta
 • PAROC Ilmansulkupaperi tai suodatinkangas
 • Seinän vieressä irrotuskaista  
 • Askeläänieristys: PAROC SSB 1 tai PAROC SSB 2t
 • Kantava betonirakenne

Erilaisten betonilattioiden ilma- ja askeläänieristysluvut kelluvan lattian kanssa ja ilman sitä:

   2*13 kipsilevy
 +
  50 mm betoni Puinen lattialevy
 +  +
 50 mm PAROC SSB1  25 mm PAROC SSB 2
 +  +
Betonilattia Betonilattia Betonilattia Betonilattia

Paino (kg/m2)  (Tiheys n. 2300 kg/m3)

 R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB
 300  (130 mm)  50/80  55/50  53/58
 400  (175 mm)  55/75  60/45  58/53
 600  (260 mm)  60/70  65/40  63/48
 R' w  + C50-3150 voi olla 0 – 3 dB matalampi
 L' nw  + CI50-2500 voi olla 0 – 3 dB matalampi

Erityyppisille kelluville lattioille sopivat ratkaisut:

Valitse ensin haluttu äänieristystaso ja tarkista sitten, millaiset rakennekerrokset se vaatii. Lattiatyyppien ilmaäänieristystä kuvaavat arvot ovat kahdessa viimeisessä sarakkeessa.

 Askeläänen eristys 
 Ilmaäänen eristys, korjattu (C): Tämä rakenne:  Vaatimus:
w + C  Rakenne     Kuvaus  w + C50-3150  w + C50-3150 
 48 C  Step sound insulation solution 50 mm betonia 
50 mm PAROC SSB 1
250 mm betonia
 64  61
 52C  Step sound insulation solution 50 mm betonia 
50 mm PAROC SSB 1
200 mm betonia
 61  57
 54C  Step sound insulation solution 50 mm betonia 
50 mm PAROC SSB 1
HD/F 120/27
 62  61
 56C  Step sound insulation solution 50
mm betonia
30 mm PAROC SSB 1
160 mm betonia
 58  53
Huomaa: Taulukon arvoja voidaan käyttää suoraan rakennuksissa oleville rakenteille, sillä niissä on huomioitu ääneneristävyyttä heikentävät tekijät. Laboratorioarvot ovat yleensä esitettyjä arvoja paremmat.

PAROC SSB 2t -askeläänieristeet vaimentavat puisen välipohjan läpi kuuluvaa askelääntä selvästi parantaen asumismukavuutta. 

Kelluva askeläänilattiarakenne asennetaan PAROC SSB 2t -eristeen päälle. Rakenne irrotetaan seinästä PAROC FPB 10 -tuotteesta leikattavalla kaistalla tai muulla vastaavalla ohuella kaistalla. Lattiakannakkeiden väliin asennetaan PAROC eXtra tai PAROC-puhalluskivivilla -eristeet rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Sisäverhouslevy kiinnitetään lattiakannakkeisiin jousirangalla.

Puinen välipohja, askeläänieristys
 • Lattiapinnoite (parketti tms.)
 • Rakennuslevykerros (2 x lattiakipsilevy tai vast.)
 • Askeläänieristys: PAROC SSB 2t
 • Lattialastulevy (tai vast. rakennuslevy) 
 • Lattiakannattajat + PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana
 • Jousiranka
 • Rakennuslevy
 • Pintamateriaali tai -käsittely 
   

Vanhan puulattian ääneneristävyyden parantaminen

Vanhan puulattian ääneneristystä voidaan parantaa lisäeristämällä. Lattiamateriaali poistetaan lattiakannattimien päältä ja tutkitaan vanha eristekerros. Jos se on kunnossa, se voidaan jättää paikoilleen. Mikäli eriste puuttuu kokonaan tai se on vaihdettava, asennetaan lattiakannattimien väliin PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana -eristelevyjä.

Vanhojen kannattimien päälle asennetaan pohjarakenteeksi lattialastulevy (paksuus väh. 22 mm) tai vastaava kestävä rakennuslevy ja sen päälle askeläänieriste PAROC SSB 2t, 30 mm. PAROC SSB 2t -eristeen päälle asennetaan kelluva askeläänilattiarakenne ja lattiapinnoite (esim. parketti). Rakenne irrotetaan seinästä PAROC FPB 10 -tuotteesta leikattavalla kaistalla tai muulla vastaavalla ohuella kaistalla.

Äänieristystä voidaan tarvittaessa edelleen parantaa kiinnittämällä sisäkaton alapuolella oleva rakennuslevy (esim. kipsilevy) jousirankaan. 

Puinen välipohja, askeläänieristyksen parantaminen

Uusi rakenne:

 • Lattiapinnoite, esimerkiksi parketti 
 • Rakennuslevykerros (2 x lattiakipsilevy tai vast.) 
 • Askeläänieristys: PAROC SSB 2t 
 • Lattialastulevy (tai vast. rakennuslevy) 

Vanha rakenne:

 • Puiset palkit ja vanha eristys
 • Vanha sisäkattorakenne
   

Kellarin sisäkattoon on hyvä asentaa ääntä absorboivia materiaaleja, mutta myös palo- ja lämmöneristeitä. Koska sisäkatto on korkealla, pehmeät absorboivat kivivillalevyt ja lamellit ovat turvassa mekaanisilta vaurioilta ja parantavat tilojen akustiikkaa tehokkaasti. Näin voidaan samanaikaisesti luoda hyvä ääniympäristö ja parantaa rakenteiden paloturvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Sisäkaton palo-, lämmön- ja ääneneristys

PAROC CGL 20 ja PAROC CGL 20cy -kivivillalamellit ovat jäykkiä, palonkestäviä kivivillaeristeitä, joilla on hyvä lämmöneristyskyky ja alkalinkestävyys. Eristelamellit ovat kevyitä, nopeita ja helppoja asentaa sementtiliimalaastilla PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan. Suositeltavaa on asentaa tuotteet limittäin. Eristelamellia käytetään mm. asuinkerrosten välipohjien, autotallien ja parkkihallien sekä lämmittämättömien kellareiden katon alapuolisiin palo-, ääni- ja lämmöneristyksiin.

PAROC CGL 20 -eristelamelli on saatavana jopa 400 mm paksuna, jolloin yhdellä eristekerroksella pystytään tekemään edullinen U-arvoltaan 0,09 W/m2K lämmöneristysratkaisu mm. ontelolaatan alapuolelle (ontelolaatta 265 mm, laskennassa huomioituna 0,005 W/m2K mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon). Lämmöneristyksessä käytettävän liimattavan lamellin paksuus saa olla enintään 400 mm. Tarvittaessa kiinnipysyvyys tulee varmistaa mekaanisilla kiinnikkeillä.

Eristelamelli on saatavana myös primeroituna (pohjamaalattuna) ja reunaviistettynä (tuotteena: PAROC CGL 20cy), jolla pystytään vähentämään työmaalla mm. pinnoitukseen kuluvaa asennusaikaa. Reunaviistouksen ansiosta tuotteiden saumakohdat pysyvät siisteinä.

Eristelamellien pinta voidaan maalata. Maalaustyön suoritus PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan.

PAROC CGL 20 -eristeellä voidaan parantaa kantavien betonilattioiden ja ontelolaattojen palonkestävyyttä Palosuojausopas 2 / Betoni esitetyllä tavalla. Ainoastaan 50 mm lamellia voidaan käyttää palosuojaustarkoituksessa. Palosuojauksessa kiinnitys on tehtävä mineraalipohjaisella sementtiliimalaastilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Palotestissä käytetty sementtiliimalaasti: Henkel Ceresit CT 190 WM. Kiinnitysaineen menekki n. 5,0 kg/m². Muissa eristeratkaisuissa kiinnitys voidaan tehdä joko liimalaastilla tai mekaanisesti suunnittelijan/valmistajien ohjeiden mukaisesti.
 

Eristelamellit myös absorboivat ääntä tehokkaasti:

 • 60 mm paksun PAROC CGL 20 -lamellin ääniabsorptiokerroin on αw=0,95 
 • 200 mm paksun PAROC CGL 20 -lamellin ääniabsorptiokerroin on αw=1,00

 

Kellarin katon eristys

 • Kantava lattiarakenne: betoni- tai ontelolaatta
 • Lämmöneriste: PAROC CGL 20 tai PAROC CGL 20cy (primeroitu ja reunaviistetty)
 • Viimeistele tuotteen pinta (ruisku)maalaamalla PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan.

 

 

 

 

 

 

Paroc CGL 20cy asennus   Paroc CGL 20cy asennus   Paroc CGL 20cy asennus

 

Välipohjan U-arvoja (Ontelolaatta 265 mm)

Tuote Paksuus  U-arvo, W/m2 K
 PAROC CGL 20 400  0,09
 PAROC CGL 20 270  0,14
 PAROC CGL 20 210  0,17 
 PAROC CGL 20  140  0,25 

 

 

 

 

 

 

Laskentaparametrit, kellaritilojen sisäkatto

Laskentaparametrit, kellarin katto (Laskenta EN 6946 mukaan):
Ontelolaatta λU = 0,74 W/mK d = 265 mm  R = 0,36 m2K/W  
PAROC CGL 20 λU =0,037 W/mK    
Pintavastukset Rsi + Rse = 0,21 m2K/W

Laskennassa huomioituna mekaaniset kiinnikkeet (Croco B-110)): 12 kiinnikettä/m²