Väliseinärakenne tulee toteuttaa huolellisesti huomioiden kaikkien saumojen, läpivientien ja liitäntöjen tiivistäminen suunniteltujen arvojen saavuttamiseksi. Seinän massa eristää ääntä hyvin, joten se kannattaa tehdä yhdistämällä ilmatiivis kipsilevypinta ja pehmeä, huokoinen, ääntä absorboiva kivivilla.

Rakennusmääräyksissä on esitetty eri tilojen väliset ääni- ja/tai paloeristysvaatimukset. Korjausrakentamista suunniteltaessa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin uudisrakentamisessa. Riippumatta vanhan väliseinän rakenteesta, voidaan palo- ja ääniluokkaa jonkin verran parantaa käyttämällä palamatonta, ääntä absorboivaa kivivillaeristettä ja kipsilevyä.

PAROC Sonus on uusi kustannustehokas tuotteemme puurunkoisten ja teräsrunkoisten väliseinien ääneneristämiseen. PAROC eXtra soveltuu myös mainiosti väliseinien ääneneristämiseen. Lisäksi se toimii erinomaisesti rakenteessa paloeristeenä parantaen rakenteen paloluokkaa. Alla on esitetty väliseinärakenteet toteutettuna PAROC Sonus ja PAROC eXtra -kivivillaeristeillä.