Väliseinän eristys

Väliseinärakenne tulee toteuttaa huolellisesti huomioiden kaikkien saumojen, läpivientien ja liitäntöjen tiivistäminen suunniteltujen arvojen saavuttamiseksi. Seinän massa eristää ääntä hyvin, joten se kannattaa tehdä yhdistämällä ilmatiivis kipsilevypinta ja pehmeä, huokoinen, ääntä absorboiva kivivilla.

Rakennusmääräyksissä on esitetty eri tilojen väliset ääni- ja/tai paloeristysvaatimukset. Korjausrakentamista suunniteltaessa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin uudisrakentamisessa. Riippumatta vanhan väliseinän rakenteesta, voidaan palo- ja ääniluokkaa jonkin verran parantaa käyttämällä palamatonta, ääntä absorboivaa kivivillaeristettä ja kipsilevyä.

PAROC Sonus on kustannustehokas tuotteemme puurunkoisten ja teräsrunkoisten väliseinien ääneneristämiseen. PAROC eXtra soveltuu myös mainiosti väliseinien ääneneristämiseen. Lisäksi se toimii erinomaisesti rakenteessa paloeristeenä parantaen rakenteen paloluokkaa. Alla on esitetty väliseinärakenteet toteutettuna PAROC Sonus ja PAROC eXtra -kivivillaeristeillä.

Puurankainen väliseinä

   Paloluokka Ilmaääneneristysluku, RW  Rakenne
 Puurankainen väliseinä  
Kipsilevy, mm Ranka k600 PAROC eriste, mm Kipsilevy, mm
 EI 30 38 dB 13 66/39  Sonus 50  13
 EI 30 38 dB 13 66/39   Sonus 66  13
 EI 30 38 dB  13 66/39  Sonus 50  13
 EI 30 38 dB  13  66/39  Sonus 66  13
 EI 30 38 dB 13 66/39  Sonus 95  13
 EI 60 40 dB  13 66/39  eXtra 66  13

 

Teräsrankainen väliseinä

   Paloluokka Ilmaäänen eristysluku, RW  Rakenne
 Partition wall, steel frame      Kipsilevy, mm Ranka k600 PAROC-eriste, mm Kipsilevy, mm
 EI 30 40 dB 13  66/40 Sonus 50 13
 EI 30 40 dB 13 66/40 Sonus 66 13
 EI 30 42 dB 13 95/40 Sonus 50 13
 EI 30 43 dB 13 95/40 Sonus 95 13
 EI 60 40 dB 13 66/40 eXtra 66 13
 EI 60 45 dB (ETA) 13 95/40 eXtra 95 13
Partition wall, steel frame 8
 • 2 x 13 mm:n kipsilevy (normaali)
 • 95-100 mm:n teräsranka, k600 / 95-100 mm PAROC eXtra
 • 2 x 13 mm:n kipsilevy (normaali)
 • Ilmaääneneristysluku, Rw (ETA): 55 dB
 • Paloluokka: EI 90
Partition wall, steel frame 2
 • 2 x 13 mm:n kipsilevy (normaali)
 • 66-70 mm:n teräsranka sik-sak rakenteena, k300/600 (k300 on eripuoleisten rankojen väli) / 95-100 mm PAROC eXtra 
  95-100 mm:n katto- ja lattiaprofiili
 • 2 x 13 mm:n kipsilevy (normaali) 
 • Ilmaääneneristysluku, Rw (ETA): 58 dB
 • Paloluokka: EI 90

Oheiset ääneneristävyysarvot ovat ns. laskennallisia laboratorioarvoja, joita käytettäessä tulee huomioida kohteessa rakenteen ääneneristävyyttä heikentävät tekijät, kuten sivutiesiirtymät ja läpiviennit. ETA-merkinnällä varustetut rakenteet on hyväksytty Euroopanlaajuisesti ja ne on muista arvoista poiketen testattu laboratorio-olosuhteissa.