A-energialuokan betonitalo, jonka viherkatoilla kukkivat niittykasvit

Talo Sensun rakennuttajapariskunnalle Tomille ja Saaralle oli alusta alkaen selvää, että uudesta kodista tulee A-energialuokan talo. Sellaisia taloja Lohjan asuntomessuilta löytyy vain kaksi pientaloa. Puurakennetut talot, joita valtaosa messutaloista on, ovat parhaimmilllaan b-luokkaa, vaikka puuta yleisesti ottaen pidetään ympäristöystävällisenä materiaalina. Yksi Talo Sensun erikoisuuksista onkin, että se on Lohjan Asuntomessujen ainoa betonielementtitalo. Betonin valinta Talo Sensun materiaaliksi oli Tomin ja Saaran mukaan huolellisesti harkittu - nimenomaan ympäristönäkökulmasta. Tavoitteena on talo, jonka koko elinkaaren aikainen energiankulutus on mahdollisimman alhainen.
- Betoni on huomattavasti mainettaan parempi. Sementin valmistuksessa vapautuu hiilidioksidipäästöjä, mutta toisaalta betonin karbonatisoitumisesta johtuen betoni sitoo hiilidioksidia - paitsi elinaikanaan, myös lopuksi kun se rakennuksen purkuvaiheessa murskataan ja käytetään uudelleen. Valmistuksen hiilidioksidipäästöt eivät siis kerro koko totuutta, Tomi toteaa.

Reilusti eristeitä ja kierrätys kunniaan

Betonielementtirakentamisen etuna on myös se, että talosta pystytään tekemään hyvin tiivis. Talo Sensun rakenteet on valettu huolella umpeen, joten energiavuotoja ei pääse syntymään.
Myös laadukkaita eristeitä käyttämällä varmistetaan, ettei energiaa mene hukkaan. Talo Sensun betonielementeissä, katossa, talotekniikassa ja saunassa on käytetty Parocin eristeitä.
”Eristeitä on käytetty enemmän kuin täyslämpimässä talossa keskimäärin on tapana”, Tomi paljastaa.

Myös ikkunat ovat energiatehokkaat: niiden lämmönläpäisykerroin eli u-arvo on noin 0,6.
- U-arvo kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi u-arvo, sitä paremmin ikkunat pitävät lämpöä. Yleensä suhteellisen hyvien ikkunoiden arvo pyörii yhden tienoilla”, Tomi selventää.

Saara ja Tomi kertovat, että talon suunnittelufilosofian lähtökohtana oli käyttää mahdollisimman paljon kierrätettäviä materiaaleja.
- Betonit ovat täysin kierrätettävissä, samoin kivivilla, vesikatteet, pellitykset ja lasi, Tomi luettelee. Puuverhoilua on käytetty jonkin verran, se on uusiutuva luonnonvara. Lähes kaikki rakenteet mitä talossa on, ovat tavalla tai toisella kierrätettävää tai uusiutuvaa materiaalia. Rakentamisen aikaiset päästöt on myös pyritty minimoimaan hankkimalla materiaalit läheltä. Betonielementit on tehty Raaseporissa ja kivivilla puolestaan tuodaan Paraisilta, eli kuljetusmatkat ovat lyhyet.

Heijastavia kattoja ja niittyolosuhteet pörriäisille

Talo Sensun energiankäytön kokonaisuus on mietitty huolella ja ympäristönäkökulma on huomioitu kaikissa valinnoissa. Katot on suunniteltu siten, että kesänaikainen lämpökuorma pysyy mahdollisimman pienenä. Toisen kerroksen valkoinen, heijastava katto heijastaa lähes kaiken lämmön pois.
- Olemme varautuneet siihen, että jossain vaiheessa käyttöön tulevat aurinkokennot. Valkoinen vesikate on sitä ajatellen erityisen hyvä valinta, sillä se pitää aurinkokennot viileinä. Aurinkokennot toimivat sitä paremmin, mitä viileämmässä ne ovat: jokaista kahden asteen lämpötilan alenemista kohtaan ne tuottavat prosentin enemmän tehoa, Tomi kertoo.
- Käytännössä tällä on iso vaikutus. Etelä-Suomessa aurinkokennot tuottavat toukokuussa enemmän lämpöä kuin kesä-heinäkuussa, koska hyötysuhde heikkenee lämpötilan noustessa. Valkoinen katto myös heijastaa niin paljon valoa katossa, että aurinkokennot saavat käyttöönsä enemmän valoa kuin tummalla katolla.

Ensimmäisen kerroksen katot ovat puolestaan viherkattoja, joiden kosteus imee ylimääräisen lämmön. Viherkasvit itsessään puhdistavat ilmasta hiilidioksidipäästöjä eli toimivat hiilinieluna.
Saaran ja Tomin suunnittelema viherkatto on lajistoltaan tavallista monimuotoisempi: siellä on perennoja, maksaruohoja ja niittykasveja, jotka houkuttelevat perhosia ja muita hyönteisiä.
- Se on oma kukkaketomme ja ihanteellinen ympäristö pölyttäjille, Tomi kertoo. 

Kohtuullinen huonekorkeus ja viilennystä ilmavesipumpulla

Nykyisin yksi asumisen trendeistä on tehdä korkeita tiloja, jolloin lämmitettäviä kuutioita talossa paljon. Tässäkin Talo Sensun rakennuttajat ovat halunneet toimia ”vastavirtaan”.
- Me olemme pyrkineet pitämään huonekorkeuden kohtuullisena. Meillä ei ole huippukorkeita tiloja vaan inhimillisen korkuisia: yläkerrassa korkeimmillaan 2,65 m. Verrattuna 3-4 m huonekorkeuksiin, joita yleisesti näkee, on lämmitettävien kuutioiden määrä siis meillä suhteellisen pieni.

Talo Sensun lämmityksessä päädyttiin ilmavesipumppuun, joka on tehokas tapa toteuttaa sekä lämmitys että jäähdytys. Tämäkin on ratkaisu on erikoisuus, jota ei muissa messutaloissa nähdä.
- Lattiaviilennykseen ei Suomessa normaalisti käytetä ilmavesipumppua, ja se on aiheuttanut vähän päänvaivaa. Päädyimme kuitenkin tähän ratkaisuun terveydellisistä syistä: Saara on työskennellyt opettajana homekoulussa ja sairastunut astmaan, joten terve sisäilma on kodissamme erityisen tärkeää. Kun jäähdytys hoidetaan lattian kautta, viilennystä tulee suhteellisen tasaisesti eikä se huononna sisäilmaa.

Myös betoniset seinät ja yläpohjat edesauttavat lämpötilan pysymistä tasaisena, sillä massiiviset rakenteet varastoivat hyvin sekä lämpöä että viileätä. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kuormitus on silloin tasaisempaa.
- Vaikka säässä tulisi nopeita lämpötilan muutoksia, lämmityksen ja jäähdytyksen ei tarvitse reagoida teräviin muutoksiin. Toisin kuin puurakennuksessa, ei betonitalossa parin päivän hellepiikki tee mitään.

 

Tuotteet:

PAROC Cortex
PAROC Cortex One
PAROC eXtra
PAROC ROS 50
PAROC ROB 80gt
PAROC ROL 50

PAROC AirCoat
PAROC AirCoat Bend 45
PAROC AirCoat Bend 90
PAROC AirCoat T-joint

Projektitiedot

Kategoria
  • Katot
  • Seinät
  • Talotekniikka
Vuosi 2021
Maa Finland
Osoite Palkkikatu 10
Kaupunki ja postinumero Lohja 08100
Arkkitehti Eark Oy

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).