Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräysten mukaisesti osastoivien rakennusosien osastoivuus ei saa heiketä putkiläpiviennin kohdalla. PAROC Hvac Fire -putkiläpivientiratkaisulla saadaan aikaan pitkäikäinen, huoltovapaa ja varma palosuojaus. 

Putkiläpivienti erityyppisiin putkiin, seiniin ja sovelluksiin

Parocin putkiläpivientiratkaisua voidaan käyttää osastoiville massiivilaatoille ja -seinille sekä muuratuille seinille. Ratkaisu soveltuu myös osastoiville kevytrakenteisille seinille. Käyttökohteita ovat esimerkiksi lämmin- ja kylmävesiputket, lämmitysputket, jäähdytysputket ja kaasuputket. Kupari-, teräs- ja valurautaputket sekä muovi- ja komposiittiputket kuuluvat ratkaisuun. 

Parocin putkiläpivienti:

  • Soveltuu palaville ja palamattomille putkille
  • Palonkestävyys EI90 (palamattomat putket) ja EI120 (palavat putket)
  • Yhdellä eristeellä (PAROC Hvac Section AluCoat T tai PAROC Hvac Combi AluCoat T) saadaan hoidettua useampi eristystarve: lämpö, kondenssi ja palo
  • Paloeristepaksuus valitaan niin, että lämmön- ja kondenssieristysvaatimukset täyttyvät
  • Kylmien putkien kondenssieristys ei katkea osastoivan rakennusosan kohdalla
  • Yksinkertaiset asennusdetaljit, ei tarvita kalliita erikoistuotteita

Parocin putkiläpivientiratkaisu on testattu standardin EN 1366-3 mukaan ja luokiteltu 13501-2 mukaan. Tuotekelpoisuus (palonkestävyys) osoitetaan VTT-tuotesertifikaatilla VTT-C-12333-18, voimassa 6.5.2023 asti. 

Yksityiskohtaiset tiedot PAROC Hvac Fire -putkiläpivientiratkaisusta löytyvät sertifikaatista ja sitä täydentävästä suunnittelu- ja asennusohjeesta