Ääneneristys ja -vaimennus

Ääni on yksi EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) perusvaatimuksista, tulkintaa koskeva asiakirja: Protection against noise.

Useimmissa maissa on käytössä ääniympäristöön liittyviä määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi

 • teollisuusrakennuksista ympäristöön kantautuvaa melua
 • rakennuksiin kantautuvaa liikenteen melua
 • työtilojen ja rakennusten sisämelua
 • rakennuksen eri tilojen välistä meluntorjuntaa

Nykyään asuin- ja teollisuusalueet suunnitellaan ja rakennetaan entistä tiiviimmin liikenneväylien lähelle, jolloin hyviä akustiikkaratkaisuja tarvitaan yhä enemmän. Joitain rakennusmääräyksiä on jo muutettu ja ääneneristykseen sekä huoneakustiikkaan liittyviä vaatimuksia on tiukennettu.

 

Taulukossa on esimerkkejä siitä, kuinka erilaiset äänet kuuluvat huoneesta toiseen eri ilmaääneneristysluvuilla (R'w):

 

 
R'w Normaali puhe Äänekäs puhe Huuto TV ja radio, normaali äänenvoimakkuus TV ja radio, suuri äänenvoimakkuus TV ja radio, erittäin suuri äänenvoimakkuus Huonetyyppi
30 Toimisto
35 Toimisto
40 Koulu
44 Koulu
48 Koulu
52* Asunnot
56 Asunnot
60 Erikoishuoneet
60 Erikoishuoneet

 

*Suositellaan huoneisiin, joissa tarvitaan omaa rauhaa

 

On tärkeää olla sekoittamatta termejä "ääneneristys" ja "äänenvaimennus". Materiaalin äänenvaimennuskyky perustuu sen ilmanläpäisevyyteen, jolloin huokoisia materiaaleja ei sellaisenaan käytetä ääneneristämiseen. Niiden avulla voidaan kuitenkin alentaa meluisan huoneen äänentasoa tai parantaa ääneneristystä osana rakennetta.

Jotta tila sopisi aiottuun tarkoitukseensa, tarvitaan erityinen akustinen suunnitelma. Rakennuksen suunnittelussa on otettava huomioon kaksi tärkeää ääneen liittyvää seikkaa:

 • Valitaan hiljaisia laitteita (esim. hissit, pumput, lämmitys- ja ilmastointilaitteet jne.). 
 •  Hallitaan rakennuksessa syntyvää ääntä huoneakustiikan ja ääneneristyksen avulla.

Huokoinen PAROC-kivivilla imee hyvin ääntä

Materiaalin äänenvaimennus-ominaisuuksia kuvataan ääniabsorptiokertoimella α (alfa) taajuuden funktiona. Alfan (α) pienin arvo on 0 ja suurin 1,00 (täydellisestä heijastumisesta täydelliseen imeytymiseen).

PAROC-kivivilla koostuu kuiduista ja niiden ansiosta paikallaan pysyvästä ilmasta. Se imee ääntä paremmin taajuuden kasvaessa, ja imukyky on myös voimakkaasti sidoksissa paksuuteen. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ääntä vaimentava tuote sijoitetaan kiinteästi seinää tai muuta kovaa pintaa vasten.

Kun kyse on matalataajuuksista äänistä, ääntä imevän ja heijastavan pinnan välinen ilmaväli parantaa äänenvaimennusta.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Ääniabsorptiokäyrät PAROC-kivivillalle paksuuksilla 30 mm (vihreä), 50 mm (punainen) ja 100 mm (sininen)

PAROC-kivivillan käyttö ääntä eristävissä rakenteissa

Äänen etenemisen estämiseksi ääniaallot on pysäytettävä

 • täyttämällä seinien kolot niin, että ne eivät aiheuta resonanssia
 • asentamalla kelluva lattia vaimentamaan askelääniä
 • eristämällä värähtelevät laitteet värähtelyn vähentämiseksi

Kivivilla sopii kaikkiin näihin kohteisiin ainutlaatuisten ominaisuuksiensa takia. Esimerkiksi väliseinissä huokoinen ja ilmaa läpäisevä mineraalivilla on edullinen ja toimiva ääneneriste. Kaksinkertaisessa väliseinässä villa parantaa eristystä 5–10 desibelin verran eristämättömään seinään verrattuna.

 • 13 mm kipsilevy
 • 50 mm PAROC-kivivilla
 • Puinen koolinki 50 x 50 mm, koolinkiväli 600 mm

 

Oheisessa kuvassa esitetään, miten ääni vaimenee kaksinkertaisessa seinärakenteessa kivivillalla ja ilman kivivillaa seinien välisessä tilassa.