Äänenabsorption luokittelu

Materiaalin kykyä vaimentaa ääntä kuvaillaan yleensä eri taajuuksilla mitatuilla absorptiokertoimilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdellä materiaalilla on useita absorptiokertoimia äänen taajuuden mukaan.

Tuotteen absorptioluokkaa määritettäessä tuote mitataan ensin EN ISO 354 -standardin mukaisesti. Mittauksen tuloksena saadaan absorptiokuvaaja, joka määrittää absorptiokertoimet kaikille kokeessa käytetyille taajuuksille.

Painotettu äänenabsorptiokerroin (αw) saadaan standarditaajuuksien ääniabsorptiokertoimien arvojen ja ISO 11654:n mukaisen standardikuvaajan vertailusta. Kaikki eurooppalaiset alaslaskettujen kattojen toimittajat ilmoittavat αw:n, koska se on alaslaskettujen kattojen CE-merkinnän peruste.

EN ISO 11654 -standardia käytetään myös ääniabsorptiomateriaalien luokitteluun mitattujen absorptiokäyrien perusteella luokkiin A–E. Luokka A absorboi ääntä parhaiten ja E heikoiten. Materiaalin ominaisuuksien ohella asennusmenetelmä vaikuttaa suuresti lopputulokseen.
Tämän luokittelujärjestelmän avulla suunnittelijat pystyvät vertailemaan eri absorptiomateriaaleja keskenään ja valitsemaan sopivat eri tarkoituksiin. Kivivillapohjaiset akustiikkalevyt ovat yleensä parasta A-luokkaa.

Esimerkki: vertaillaan eri tuotteita absorptioluokan perusteella.

Tuotteen 1 absorptioluokka on A ja tuotteen 2 absorptioluokka on C. Asennusmenetelmä on sama. Tällöin tuotteen 1 absorptiokerroin on noin 50 prosenttia parempi kuin tuotteen 2. Tehtävänä on suunnitella päiväkodin leikkihuone, jonka jälkikaiunta-aika on 0,6 sekuntia. Lasketaan tarvittavan absorptiomateriaalin määrä ja todetaan huoneen mittojen perusteella, että tuotteella 1 on peitettävä huoneen koko katto ja suuri osa seinäpinta-alasta, jotta saataisiin tarvittava jälkikaiunta-aika. Tuotteella 2 samaan jälkikaiunta-aikaan tarvittaisiin puolitoistakertainen määrä materiaalia tuotteeseen 1 verrattuna. Käytännössä tuotetta 2 pitäisi asentaa enemmän kuin huoneen seiniin ja kattoihin mahtuu.

αw  Absorptioluokka
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00 Ei luokiteltu