Ääniesteet

Ääni- tai meluesteiden, kuten seinien tai seinämien, tarkoituksena on muodostaa akustinen katvealue estämällä ääniaaltojen vapaa eteneminen. Vaimennusvaikutus esteen takana olevalla katvealueella riippuu äänen taajuudesta. Korkeilla taajuuksilla esteen vaikutus on selvästi havaittava, mutta matalammilla taajuuksilla (pitkä aallonpituus) suojavaikutus heikkenee.

Ääniesteen paikka on valittava huolellisesti. Parhaan vaimennustehon saavuttamiseksi esteen on käännettävä äänen suunta mahdollisimman kauas suoralta reitiltä. Tällöin suunnanmuutoksen kulma on mahdollisimman suuri. Lähelle äänilähdettä sijoitettu este on tehokkain. Äänilähteen ja kohteen puoliväli on huonoin paikka. Suojaseinämän aikaansaamaa äänen vaimenemista kuvaavat pääasiassa seinämän tehollinen korkeus H ja seinämän leveys äänilähteeseen verrattuna (katso oheinen kuva).

 

 

Sound barriers

Rakennusten sisällä suojaseinämien kanssa tarvitaan ääntä vaimentava katto, joka estää heijastumista. Normaalisti sisällä olevan suojaseinämän vaikutus on noin 5–10 dBA. Suojan äänieristysluvun on oltava noin 20–25 dBA.

 

 

Sound barriers