Energiatehokkuus

Ilmastonmuutos kiihtyy ja energian hinta nousee. Siksi Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Rakennuksissa on valtavasti mahdollisuuksia energiansäästöön. Esimerkiksi tehokkaasti eristetty asuintalo kuluttaa energiaa vain 20 prosenttia tavallisen talon lämmitykseen tarvittavasta energiamäärästä.

Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parhaiten parantaa lämmöneristyksellä. Sen osuus voi olla jopa 75 prosenttia rakennuksen energiankulutuksen vähentämispotentiaalista. Tämä on lähes 460 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (CO2) vuodessa.

Energiatehokkaat rakennukset jaetaan neljään luokkaan: matalaenergia-, passiivi-, nollaenergia- ja plusenergiataloihin. Passiivitalo on usein paras ratkaisu, kun otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari.

Energiatehokkaan rakennuksen rakenteet ovat hieman tavanomaista paksumpia ja tiiviimpiä. Lämmöneristyksen lisäksi energiatehokkuuteen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Niitä ovat esimerkiksi ikkunoiden kokonaispinta-ala, auringonvalon määrä ja ilmanvaihtojärjestelmä.

Lähde: CEPS, EURIMA, VTT 

PAROC Energiaviisas -talo on kannattava sijoitus

 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) mukaan energiatehokkaan talon rakennuskustannukset ovat vain 0–5 prosenttia tavallisen rakennuksen kustannuksia suuremmat.
 • Energiaviisaan talon jälleenmyyntihinta on noin 10–30 prosenttia tavallisen talon myyntihintaa korkeampi.
 • Energiaviisaasta talosta voi kertyä 25 vuodessa 30 000 – 50 000 euron säästö (VTT:n arvio).
 • Kivivillaeristys on helppo ja edullinen tapa säästää energiaa ja suojella ympäristöä. Lisäksi se vähentää lämmityskustannuksia sekä parantaa sisäilman laatua ja rakennuksen ääneneristystä.  

Kivivilla on verraton eriste

 • Kuutiometrissä kivivillaa on 95–98 prosenttia ilmaa. Liikkumaton ilma tunnetusti johtaa hyvin huonosti lämpöä.

Kivivilla on erittäin veden- ja kosteudenkestävää

 • PAROC-kivivilla hylkii tehokkaasti vettä. Se estää kapillaari-ilmiön eikä ime vettä. Vesi pystyy tunkeutumaan kuitujen väliin vain korkealla paineella. Kastunut kivivillalevy kuivuu nopeasti materiaalin läpäisevän rakenteen ansiosta.
  Lyhytaikainen vedenimeytyminen, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609)
  Pitkäaikainen vedenimeytyminen (osittainen upotus), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087)
 • PAROC-kivivilla läpäisee erinomaisesti höyryä. Höyry ei tiivisty kosteudeksi eristeeseen.