Energiatehokkaat teollisuusprosessit

Monissa teollisuuden prosesseissa tarvitaan paljon lämpöä ja konevoimaa. Euroopan unionissa teollisuuden osuus loppuenergiankulutuksesta on yli 27 prosenttia. 

Teollisuuden energiankäytön optimointi on johtamassa ympäristön kannalta suotuisaan kehitykseen ja kustannussäästöihin. Kaikissa teollisuuden prosesseissa ja  teollisuuslaitoksissa  omistajat ja toimijat haluavat varmistaa, että investoinnit tuottavat optimaalista toimivuutta, tehokkuutta ja tietysti voittoa. Seuraavilla alueilla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa säästöjä:

 

  • prosessin putket, erityisesti kuumat putket 
  • venttiilikammiot ja laipat
  • säiliöiden seinämät ja katot
  • lämmönsiirtimet ja paineastiat 
  • kattilat
  • kaasunpoistohormit
  • laitteet ja suodattimet
  • teollisuuden savupiiput
  • erikoisrakenteet

Prosessin tehokkuutta voidaan helposti parantaa varmistamalla kunnollinen eristys. Energiankulutuksen minimointi ja laitoksen käyttöiän maksimointi ovat asianmukaisesti eristetyn prosessin arvokkaita hyötyjä. Energiankulutusta voidaan vähentää yksinkertaisesti pitämällä lämmönvaihdon lämpöhäviöt pieninä.

Teollisuudessa on paljon mahdollisuuksia vähentää lämpöhäviötä. Liian usein määrittelyt vain kopioidaan aikaisemmista projekteista, jolloin ne saattavat olla peräisin kymmenien vuosien takaa. Eristämällä prosessit paremmin voidaan saavuttaa monia etuja: säästetään energiaa ja rahaa, vähennetään CO2-päästöjä ja tehostetaan prosesseja.

 

Kuva: Kertasijoitus energiatehokkaaseen prosessiin tuo joka vuosi säästöjä energiakustannuksissa.

Teollisuuslaitosten putkistoissa ja laitteistoissa kulkee usein kuumennettuja aineita, kuten kuumaa vettä. Optimaalisessa tuotantoprosessissa edellytetään, että tuotettu lämpö säilyy koko prosessin ajan. Jos putket ja muut laitteistot on eristetty puutteellisesti, aiheutuu lämpöhäviötä ja lämmön ylläpitämiseen tarvitaan lisää energiaa. Kuitenkin monissa prosesseissa esimerkiksi venttiilejä ja laippoja ei ole eristetty lainkaan. Lisäksi prosessin eristyksen huono ylläpito aiheuttaa vuosittain valtavasti lämpöhäviötä.

Rakennusteollisuuden energiatehokkuusmääräykset ovat huomattavasti prosessiteollisuuden määräyksiä edellä. Passiivitalon ja voimalaitoksen eristystä vertailtaessa huomataan, että näissä järjestelmissä käytettävät lämpötilat ovat aivan erilaisia. Teollisuuslaitoksissa käytettävien korkeiden lämpötilojen takia niiden lämpöhäviöt ovat paljon suuremmat kuin passiivitalojen. Kun vertaillaan, miten molemmissa torjutaan lämpöhäviötä eristyksen avulla, ero on huikea.


Lämpöhäviöstandardit: Teollisuuslaitosten ja asuinrakennusten vertailu

  Voimalaitos Nykyiset rakennusmääräykset Passiivitalo
Lämpötila 250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Lämpöhäviö (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Eristeen paksuus  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Lähde : eiif.org

Teollisuuslaitoksissa eristäminen on usein hyvin vaativaa. Laitteistojen lämpötila on jopa 600–800 astetta, ja suuri osa prosesseista on ulkona. Hyvien lämpö- ja mekaanisten ominaisuuksien varmistamiseksi eristyksen on myös torjuttava hyvin vettä ja korroosiota. Usein prosessit ovat lähellä merta, missä korroosioriski on suuri.

 

Paroc on Euroopan teollisuuseristämisliiton jäsen

Euroopan teollisuuseristämisliitto EiiF perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu Euroopan johtavia eristysurakoitsijoita ja eristeiden valmistajia. Se on riippumaton, voittoa tuottamaton yhdistys, joka edistää teollista eristämistä tärkeänä kestävyyttä ja kannattavuutta edistävänä menetelmänä. Eiif:n ohjelmassa korostetaan tietoisuutta eristämisen jatkuvasti lisääntyvistä ja tarpeellisista eduista. Liiton tavoitteena on osoittaa hyödyntämättömät mahdollisuudet ja edistää toimia paremmin eristettyjen, kestävien ratkaisujen toteuttamiseksi.

Lisätietoja: http://www.eiif.org