Kestävä kehitys

Vuonna 1987 Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen olevan "kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa."

Nykykäsityksen mukaan määritelmä pitää sisällään inhimillisen toiminnan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset puolet kokonaisvaltaisesti tarkasteluna. Ympäristönäkökulmaan sisältyvät esimerkiksi resurssien tehokas käyttö, saastuttamisen ehkäisy, jätehuolto ja kierrätys. Kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat mm. työntekijöiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus, toiminnan hyöty koko yhteiskunnan kannalta, yrityksen yhteiskunnallinen vastuullisuus sekä liiketoiminnan pitkäaikainen elinkelpoisuus. Taloudellisen näkökulman esimerkkejä ovat kannattavuus, tehokkuus, osakkeenomistajille tuotettu lisäarvo sekä sijoitetun pääoman tuotto.

Parocin ratkaisut ja materiaalit

Paroc kehittää tuotteita loppukäyttäjille ja asiakkaille huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset. Paroc toimii vastuullisesti palvellen sekä nykyisen että tulevien sukupolvien tarpeita. Kestävä kehitys on keskeistä toimintamme kehittämisessä. Eristysratkaisumme auttavat säästämään energiaa. Olemme ylpeitä siitä, että Parocin ydinliiketoiminta edistää kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen vaatimuksia ovat:
• Tehokas energian käyttö
• Päästöjen minimointi
• Tuotantojätteen hyötykäyttö ja kierrätys
• Tuotteen palveluiän varmistaminen
• Joustavuus

Passiivitaloissa ja energiatehokkaissa ratkaisuissa olemme edelläkävijöitä. Olemme kehittäneet matalaenergiataloja, kustannustehokkaita energiakorjausratkaisuja ja rakenteita ENERGIAVIISAS ohjelmassamme jo 1990-luvulta lähtien.

Valmistamme kivivillasta eristeitä eri sovelluksiin. Tuotteemme kivi raaka-aineella on monta etua. Raaka-ainetta on saatavilla lähes rajattomasti ja sitä esiintyy kaikkialla. Kiviaineksen koostumuksesta johtuen lopputuote on luonnollinen. Kivivilla kestää aikaa, tulta ja vettä.
Kivivillamme on erittäin kestävä ja energiatehokas kuitutuote jonka raaka-aineista 95…98 % on kiveä. Kivi sulatetaan ja lingotaan kuiduiksi. Valmistusprosessin aikana kivimassaan lisätään sideainetta. Lopputuloksena saadaan erittäin kestävä, kuumuuden- ja palonkestävä sekä ääntä eristävä materiaali. Tuotteen käyttöiän aikana energiaa säästyy yli satakertaisesti tuotteen valmistuksessa kulutetun energiamäärään nähden.

PAROC-kivivillan elinkaariaikaiset vaikutukset

PAROC-kivivilla on ympäristöystävällinen ja tehokas rakennuseriste. Se myös säästää käyttökustannuksia. PAROC-kivivillan valmistuksessa käytetään energiaa vain prosentti verrattuna siihen miten paljon energiaa säästyy tuotteen käyttöiän aikana. PAROC-kivivilla voidaan myös kierrättää tai hävittää turvallisesti.

 

PAROC-kivivillan raaka-aineesta yli 95 prosenttia on kiveä

 • PAROC-kivivilla valmistetaan luonnonkivestä.
 • Kivivillan tilavuudesta jopa 98 prosenttia on ilmaa ja noin 2 prosenttia kivikuituja.
 • Tutkimuksissa on osoitettu, että PAROC-kivivilla täyttää tiukimmatkin sisäilmapäästöjä koskevat vaatimukset.
 • Kivi on myös ehtymätön luonnonvara: kiveä tulee olemaan niin kauan kuin ihmisiäkin.

Energiatehokkuus

 • Kivivilla eristää lämpöä, minkä ansiosta jokaisesta kivivillan valmistuksessa syntyneestä CO2tonnista koituu noin 200 CO2-tonnin säästö päästöissä 50 vuoden aikana. (Lähde: EURIMA)
 • Lämpöeristys paranee = energiantarve pienenee = syntyy paljon säästöä!

Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti

 • Parocille on myönnetty ISO14001 -sertifikaatti. Tämä osoittaa että Paroc kiinnittää huomiota ympäristöön, kuten päästöihin, jätteenkäsittelyyn, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen, ja että tuotannon ympäristöhaittoja vähennetään jatkuvasti.

 

Energiatase on erittäin positiivinen

 • Kivivillatuotteet säästävät energiaa paljon vaadittuakin enemmän.
 • Kivivillan valmistuksessa tarvitaan puolet vähemmän energiaa kuin muiden eristeiden valmistuksessa (esimerkiksi selluloosa ja pellava).
 • Energiatase muuttuu positiiviseksi jo muutama kuukausi asentamisen jälkeen.

Lähde: www.eurima.org ja Force Technology/ dk-Teknik
 

Jätteiden kierrätys tuotannossa

 • Tuotannossa levyjen leikkaamisen yhteydessä syntyvä jätemateriaali käytetään uusien kivivillatuotteiden raaka-aineena. Näin vähennetään uuden kiviraaka-aineen tarvetta.

Tehokkaat kuljetukset

 • Pehmeät eristetuotteet voidaan pakattaessa puristaa puoleen alkuperäisestä tilavuudesta 
 • → Tarvitaan vähemmän kuljetuskalustoa!
 • Vaikka liikenne ja kuljetukset rasittavatkin ympäristöä, tuotteet on kuljetettava perille. Kuljetusmatkat ovat kuitenkin lyhyitä, koska tehtaamme ovat keskeisillä paikoilla lähellä markkinaa.
 • Minimoimme turhaa tyhjäkäyntiä ja pidämme ajoneuvot täyteen lastattuina.

Muovijäte

 • Paroc on tukenut muovijätteen keräysjärjestelmien rakentamista eri maissa.
 • Useimmissa maissa on muovijätteen kierrätysjärjestelmä.

Kuormalavojen kierrätys

 • Useimmat Parocin kuormalavoista ovat niin sanottuja yksisuuntaisia lavoja. 
   → Käytettyjä puisia kuormalavoja voidaan käyttää energialähteinä esimerkiksi omakotitaloissa tai voimalaitoksissa.
 • Tietyt hyväkuntoiset kuormalavat voidaan palauttaa lähimpään tehtaaseen.

Kuormalavat eristeenä

 • Ruotsissa Paroc käyttää kattotuotteiden kuljetukseen kivivillasta valmistettuja kuormalavoja.
 • Kuljetuksen jälkeen lavat voidaan käyttää katon eristeenä →Jätettä syntyy mahdollisimman vähän!

Jätteen kierrätys

 • Asennuksessa villasta syntyy jätettä enintään viisi prosenttia tilavuudesta.
 • Suosittelemme valitsemaan mahdollisimman oikean kokoisia tuotteita.
 • Turhilta kuljetuksilta vältytään, kun jäte käsitellään siellä, missä se syntyy.
 • Kivivillan leikkausjäte sopii ullakon eristeeksi puhallusvillan kanssa.

Jätteen palautus tehtaalle

 • Taloelementtien valmistuksessa käytetystä kivivillasta enintään viisi prosenttia prosenttia päätyy jätteeksi.
 • Paroc pystyy käsittelemään asiakkaiden puhtaat jätteet kaikissa kohteissa.

Puhallusvillaksi

 • Jäte voidaan käsitellä erityisellä repijällä, jolloin se sopii esimerkiksi yläpohjan eristeeksi.

Purkukohteet: Käytetyn materiaalin kierrätys

 • Kierrätettyä kivivillaa voidaan käyttää uuden kohteen lämpöeristyksessä, jos levyt irrotetaan kokonaisina edellisestä kohteesta.
 • Purkukohteista saatu kivivilla voidaan myös murskata ja käyttää kevyesti kuormitettujen maarakenteiden routaeristeenä (luvanvaraista).
 • PAROC-kivivillaa voidaan käyttää täyttömaana tai maaeristeenä. (Huomioithan mahdolliset kunnan omat erityisvaatimukset maan täyttöön liittyen esim. pohjavesialueilla.)

Lue lisää: www.eurima.org