EU:n kannustimet

Rakennukset kuluttavat kaikesta energiasta EU:n alueella 40 %. EU:ssa iso osa tästä potentiaalista pyritään muuttamaan säästöiksi Rakennusten energiatehokkuus -direktiivin (2010) ja poliittisessa käsittelyssä olevan Energiatehokkuusdirektiivin avulla. Rakennusala pyrkii vahvasti parantamaan sekä uudisrakennusten että vanhojen talojen energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden ohella myös kestävä kulutus on priorisoitu korkealle. EU-politiikalla, kuten EU:n rakennustuoteasetuksella, ekologista suunnittelua koskevalla direktiivillä ja ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla, ohjataan rakennusteollisuutta kestävämpään tuotantoon ja toimintaan. Tätä tukevat myös rakentamisen uudet kestävää kehitystä edistävät standardit (CEN TC 350) sekä kolmansien osapuolten varmentamat rakennus- ja tuotetason merkit.

Epävakaat rahoitusmarkkinat vaikuttavat alaan tuntuvasti EU:n alueella ja koko maailmassa. Vuonna 2012 rakennusmarkkinoiden näkymät ovat taloudellisesta näkökulmasta haastavat. Talouden haastava tilanne joka pakottaa sijoittajat ja omistajat tarkastelemaan investointeja lyhyellä tähtäimellä hidastaa uusien konseptien ja toimintamallien käyttöönottoa. Kestävän kehityksen taloudellinen näkökulma on ratkaiseva lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi rakennusten energiatalouden parantaminen säästää energiaa ja tuottaa uusia työpaikkoja mikä vauhdittaa taloutta. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toteutus vaikuttaa olennaisesti siihen miten kansalliset markkinat kehittyvät korjausrakentamisen ja ENERGIAVIISAIDEN konseptien käyttöönoton suhteen.

Lue lisää:

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings