Rakenteellinen lämmöneristys

Rakenteellinen eristys tarkoittaa lämmöneristystä, joka toimii rakenteen kantavana osana joko yksinään tai yhdessä muiden materiaalien kanssa. Rakenteelliselle lämmöneristeelle tärkeitä ominaisuuksia ovat puristusjännityksen tai -lujuuden lisäksi leikkauslujuus ja vetolujuus.

Jäykät lämmöneristelevyt ja -lamellit

Jäykät eristetuotteet ovat kivivillasta valmistettuja levyjä tai lamelleja. Niiden tyypillisiä käyttökohteita ovat tasakatot, kelluvat lattiat, rapatut julkisivut, akustoivat sisäkatot ja sandwich-elementit. Tärkeimmät mekaaniset ominaisuudet eristemateriaaleille näissä käyttökohteissa ovat

  • Puristuslujuus – ja jännitys (EN 826)
  • vetolujuus (EN 1607)
  • leikkauslujuus (EN 12090)
  • pistekuormitus (EN 12430)
  • dynaaminen jäykkyys (EN 29052-1)
  • taivutusvetolujuus
  • läpivetolujuus