TalotekniikkaRYL2002

TalotekniikkaRYL 2002 (Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) on Rakennustietosäätiö RTS:ssä toimikuntatyönä laadittu yleisen hyvän talotekniikan rakentamistavan esittävä yleisohje, kaksiosainen käsikirja.

Julkaisun laadintaan on osallistunut yli 200 asiantuntijaa, jotka edustavat rakennuttajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, tarviketeollisuutta ja viranomaisia.

Julkaisu käsittelee tavanomaisten lvi-järjestelmien lisäksi sähköjärjestelmät, sähkötekniset tietojärjestelmät, kuljetuslaitteet (hissit ja liukuportaat) ja keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät. Eristystä kaikkien lvi-osa-alueiden osalta on käsitelty osan 1 kohdassa G9.

LVI-ohjekortit

  • LVI 50-10344: talotekniikassa yleisesti käytetyt eristemateriaalit käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus
  • LVI 50-10345: taloteknisten eristeiden eristysten mitoitus ja käyttösuositus

TalotekniikkaRYL 2002:n julkaisijat ovat Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry.

Kirjan voi ostaa Rakennustieto Oy:stä.