Todentaminen ja sertifiointi

Lämpökameratutkimukset

Lämpökameratutkimuksesta on hyvää vauhtia tulossa standardimenetelmä, jota käytetään rakennustarkastuksissa. Asianmukaisesti koulutettu rakennustarkastaja pystyy oikeiden työkalujen avulla käytännössä eliminoimaan energiahäviöt, jotka aiheutuvat tehottomasta tai huonosta rakentamisesta. Lämpökameratutkimukset auttavat pienentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä ja sitä kautta suojelemaan ympäristöä. Myös energiakustannukset pienenevät samalla kun turvallisuus, tuottavuus ja energiatehokkuus lisääntyvät.

Lämpökamerakuvaukseen perustuvassa energia-auditoinnissa kartoitetaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat asunnon tai liikerakennuksen energiahävikkiin. Koko kiinteistölle tehdään lämpökamerakuvaus. Sen avulla tutkitaan, onko lattioissa, sisäkatoissa ja seinissä ilmavuotoja, puutteita eristeissä tai huonosti eristettyjä alueita. Tarkastajat laativat kirjallisen raportin havaituista ongelmista sekä ehdottavat toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi. Kun puutteet korjataan, energiankulutus yleensä vähenee, ja lämmitys- ja jäähdytyskustannukset pienenevät.

Lämpökamerakuvauksesta on tullut tärkeä osa niin asuinrakennusten kuin liikerakennusten energia-auditointia. Lämpökamera esittää lämpötilaerot kuvana. Siitä näkee vaivatta, missä energiaa menee hukkaan. Seuraavat kuvat ovat energia-auditointiraportista. Kunkin kuvan vieressä on tavallinen valokuva samasta kohteesta. Näin lukija pystyy näkemään, missä syntyy energiahäviötä.
Lämpökamerakuvauksella voidaan selvittää monia tavallisia energiankulutuksen ongelmia. Kunnollinen lämpöeristys vaikuttaa suuresti siihen, kuinka tyytyväisiä rakennuksen käyttäjät ovat vallitseviin lämpöoloihin. Eristeet vähentävät lämmönhukkaa tai ei-toivottua lämpösaantoa. Ne voivat myös vaikuttaa siihen, minkä verran lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät tarvitsevat energiaa. Seuraavasta lämpökamerakuvasta nähdään, että sisäkaton eristys on puutteellinen. Oikealla olevassa digikuvassa ongelmaa ei näy.

Myös ilmavuodot ovat yleinen ongelma. Nekin voidaan löytää lämpökameralla. Ilmavuodossa ulkoilma pääsee virtaamaan rakennukseen rakenteissa olevista raoista ja aukoista. Kun raot ja aukot tiivistetään, se voi alentaa huomattavasti lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia. Samalla se parantaa rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä ja sisäympäristön terveellisyyttä.

Ilmatiiviysmittaukset

Uudisrakennuksen asianmukainen tiivistys varmistetaan tiiviysmittauksella. Mittaus on tehtävä, ennen kuin ilmatiiviit kerrokset peitetään, jotta mahdolliset vuotokohdat voidaan tiivistää. Rakennuksen tiiviyden ja vuotoilman mittaus tehdään painekoelaitteistolla. LVI-järjestelmän ilmanvaihtokanavat tutkitaan vuotojen varalta.