Rakennusmateriaalien päästöluokitus

Jotta rakennusten sisäilman laatu pysyisi hyvänä ja terveyshaitat mahdollisimman vähäisinä, on rakennuksissa käytettyjen tuotteiden täytettävä tiukat päästövaatimukset. Vapaaehtoisen rakennusmateriaalien päästöluokituksen tarkoituksena on edistää vähäpäästöisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöä.

 Symbol M1

Päästöluokitukset ovat tuotekohtaisia

Kaikki materiaalit – myös luonnonmateriaalit – aiheuttavat jonkinlaisia päästöjä. Erilaisista rakennus- ja sisustusmateriaaleista saattaa vapautua haitallisia kemikaaleja sisäilmaan. Hyvän sisäilman laadun saavuttamiseksi kehitetty rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset materiaalien päästöille. M1-luokitus tuotteessa kertoo materiaalin vähäpäästöisyydestä. M1-luokitus on käytössä vain Suomessa. Rakennustietosäätiö RTS ylläpitää verkkosivustossaan luetteloa M1-luokkaan hyväksytyistä tuotteista ja käyttöoikeuden haltijoista.

Vapaaehtoinen luokitusjärjestelmä

“Maahantuojat ja valmistajat voivat halutessaan hakea tuotteilleen rakennusmateriaalien päästöluokitusta, jonka myöntää Rakennustietosäätiö RTS. Luokitustoiminta on vapaaehtoista eikä perustu viranomaismääräyksiin, mutta Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL suosittelevat jäsenilleen luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.”

Lisätietoja M1-luokituksen vaatimuksista on Rakennustietosäätiö RTS:n verkkosivuilla. Sivuilla on myös luokiteltujen tuotteiden luettelo. 

https://www.rakennustieto.fi/index/rakennustieto/rakennusmateriaalienpaastoluokitus.html