REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH) tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. Asetuksen tavoitteena on edistää terveyden ja ympäristön suojelua tehostamalla kemiallisten aineiden sisäisten ainesosien tunnistamista. Asetuksen myötä aineita, valmisteita (kemikaaleja) ja tuotteita käyttävien yritysten on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden käsittelyn ja käytön turvaamiseksi.

Yritysten, jotka valmistavat ja tuovat Euroopan unionin alueelle tai Euroopan talousalueelle kemikaaleja tai niitä sisältäviä valmisteita, joissakin tapauksissa myös tuotteita, on tehtävä niistä rekisteröinti-ilmoitus Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), jollei niille ole myönnetty poikkeuslupaa. Jos kemikaalia ei ole esirekisteröity ja rekisteröintiä viety loppuun määräajassa, valmistusta tai tuontia ei sallita. Tämä vaikuttaa myös kyseisten aineiden jatkokäyttöön.

 

Parocin REACH-rekisteröinnit

REACH-asetuksen mukaan valmistajien ja maahantuojien on rekisteröitävä aineet, jotka ovat jo EU:n markkinoilla (vaiheittain rekisteröitävät aineet) ennen joulukuuta 2010, jos niiden vuosittainen tuotanto on yli 1 000 tonnia. Alla oleva linkki avaa todistuksen, joka vahvistaa Paroc-konsernin täyttäneen REACH-asetuksen vaatimukset kaikkien juridisten henkilöiden osalta. 

Lataa englanninkielinen Parocin REACH-raportti (pdf, 12kt)

 

RoHS-asetus (direktiivi 2002/95/EY)

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

annettu direktiivi (RoHS) tuli voimaan 1. heinäkuuta 2006, ja kunkin jäsenvaltion on pantava se täytäntöön ja sisällytettävä se osaksi lainsäädäntöään. RoHS-direktiivi rajoittaa kuuden vaarallisen aineen käyttöä erilaisissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa enimmäispitoisuuden ylittävinä määrinä. Aineet, joiden käyttöä rajoitetaan, ovat

  • lyijy
  • elohopea
  • kadmium
  • kuudenarvoinen kromi
  • PBB-yhdisteet
  • PBDE-yhdisteet

RoHS-direktiivi liittyy läheisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettuun direktiiviin 2002/96/EY. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan, jonka vaarallisia aineita sisältävän sähkö- ja elektroniikkaromun valtava määrä aiheuttaa.

PAROC-kivivillatuotteet eivät sisällä mitään RoHS-direktiivissä kuvattuja vaarallisia aineita

Yhteystiedot: Beatrice Rantanen, puh. 0400 948 013