Kuivaketjun merkitys rakennusprosessissa

Kuivaketju on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen elinkaaren aikana.  Toimintamalli sisältää riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Me Parocilla toteutamme Kuivaketju10 –toimintamallia kivivillaeristeiden valmistajan näkökulmasta ja pyrimme vastaamaan riskilistan kohtiin mm. kosteusoppaassamme ja tuotteidemme varastointiohjeessa.

 

Rakennusprosessin kosteudenhallinta on joukkuepeli, joka muodostaa eri toimintojen välille katkeamattoman kosteusturvallisen ketjun.
Tämän ketjun toiminnan lähtökohtana ovat rakennuksen omistajan asettamat tavoitteet ja vaatimukset rakennuksen suunnittelua ja toteutusta varten. Suunnittelija vastaa tavoitteiden toteutumisesta hyvällä kosteusteknisellä suunnittelulla ja antaa ohjeet urakoitsijalle eri työvaiheisiin.  Urakoitsija suunnittelee rakennusprosessin vaiheet ja opastaa muita urakoitsijoita työskentelemään kuivaketjun periaatteiden mukaisesti. Pääurakoitsija huolehtii sopimuksien kautta siitä, että erilaiset rakennusmateriaalit toimitetaan työmaalle sovittuun aikaan ja sovitulla tavalla.

Rakennusmateriaalien tilauksessa ja toimituksessa on hyvä noudattaa just-on-time -periaatetta ulkovarastoinnin välttämiseksi.  Rakennusmateriaalien kuljetuspakkaukset ovat usein riittämättömiä työmaaolosuhteille, joissa vaihteleva sää ja mekaaniset rasitukset voivat vahingoittaa pakkauksia. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että rakennusmateriaalit nostetaan irti maasta lavoille ja suojataan sateelta ja lumelta erillisillä sääsuojilla.

Jotkut rakennusmateriaalit, kuten esimerkiksi puu, sisältävät aina luonnollista kosteutta, joka kuivuu melko nopeasti. Jotkut rakennusmateriaalit taas kastuvat rakennusvaiheessa, ovat märkiä (tuore betoni) tai ne asennetaan tietoisesti märkinä (märkäruiskutettu sellu). Useimmissa tapauksissa tällainen lyhyen ajan kosteuskuorma rakennusvaiheessa ei muodosta ongelmaa, sillä rakenteet suunnitellaan kuivumaan ulospäin. Mutta jos seinä tai kokonainen rakennus suljetaan molemmin puolin höyrytiiviillä materiaalilla niin, että kosteus jää pitkäksi aikaa rakenteen sisään, voi syntyä ongelma. Liian tiukka rakentamisen aikataulu on rakentajan pahin vihollinen.