PAROC-kivivilla suojaa tulipaloilta

PAROC-kivivilla ei pala

 

Eriste voi lisätä rakennuksen palokuormaa merkittävästi - eristemateriaalin valinnalla on siis suuri merkitys rakennuksen kokonaispaloturvallisuuteen. Turvallisin ratkaisu kaikenlaisissa rakennuksissa on käyttää palamatonta A1- tai A2-s1,d0-luokan eristystä.

PAROC-kivivilla

 • ei pala
 • kuuluu paloluokkaan A1, joka on korkein mahdollinen eurooppalainen paloluokitus rakennusmateriaaleille
 • säilyttää palolta suojaavat ominaisuutensa aina 1 000 ºC:een asti
 • suojaa rakenteita romahdukselta tulipalon aikana jopa neljä tuntia
 • estää palon leviämistä
 • suojaa palavia materiaaleja jopa 60 minuutin ajan
 • ei tarvitse huoltoa – antaa suojaa rakennuksen koko elinkaaren ajan
 • antaa ihmisille lisäaikaa pelastautua
 • sopii käytettäväksi äärimmäisissä olosuhteissa, kuten meriteollisuudessa ja voimaloissa
 • vapauttaa vain pienen määrän savua tulipalon aikana.

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Palomiesten näkökulma paloturvallisuuteen

Rakentamisessa ja asumisessa tapahtuneet muutokset aiheuttavat palomiehille ongelmia tulipalojen sammutustyössä. Asia nousi esiin Pelastusopiston tutkimuksessa*, jonka tuloksista tunnistettiin kolme palomiesten työtä vaikeuttavaa tekijää: savukaasujen määrän lisääntyminen rakennuksissa (62 %), irtaimiston määrän lisääntyminen asunnoissa (78 %) sekä palavien eristemateriaalien käyttö (66 %). 

Palomiesten mielestä rakennusten paloturvallisuutta parantavat: 

 • Rakennusten palo-osastoinnin parantaminen
 • Palamattomien rakennusmateriaalien lisääminen rakentamisessa
 • Sulkijalaitteiden käyttöönotto kerrostaloissa. 

Tärkeimpänä paloturvallisuutta parantavana tekijänä palomiehet näkivät palo-osastoinnin parantamisen (50 %). Palo-osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen huoneista ja asunnosta toiseen. Palomiehistä yli 90 % suosittelee kivivillaa käytettäväksi rakennusten eristemateriaalina. 

*Tutkimus tehtiin v. 2014 ja siihen osallistui 397 palomiestä.