REWOOL laittaa kivivillan kiertämään

Lait ja asetukset

Jäteasetuksen 26 §:teen mukaan mineraalivillaeriste on rakennus- ja purkujätteenä erilliskerättävä. Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää materiaalina mahdollisimman korkealaatuisesti.
Lait ja asetukset


Kiertotalouden edistäminen on rakennusalan yhteinen tavoite, ja kivivillan kierrätysjärjestelmälle onkin ollut selvä tilaus. Parocin, Lassila & Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä koko kierrättämisen ketju saadaan tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Kiertotalouden edistäminen on rakennusalan yhteinen tavoite, ja kivivillan kierrätysjärjestelmälle onkin ollut selvä tilaus. Parocin, Lassila & Tikanojan ja Eko-Expertin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä koko kierrättämisen ketju saadaan tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.
REWOOL laittaa kivivillan kiertämään

Kivivillan kierrätys

Kivivillan kierrätys edesauttaa kierrätysasteen nostamista. Ympäristöluokitusjärjestelmät, kuten LEED ja BREEAM, palkitsevat rakentajia kierrätysasteen nostosta.
Kaikki kivivilla kiertoon

Kokonaisvaltainen palvelu

Kivivillan keräys voidaan liittää helposti osaksi kokonaisvaltaista jätehuoltosopimusta.
Vain yksi soitto riittää, ja käytössäsi on alan ammattilaisten muodostama kokonainen kierrätysketju.
Kokonaisvaltainen palvelu