Eettinen toimintaohje

Paroc Group Code of Conduct

Varmistaaksemme vastuullisen liiketoiminnan, yhtiötason Eettinen toimintaohje ja muut eettiset toimintatavat ohjaavat Parocin työntekijöitä työskentelemään ja toimimaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa raaka-aineiden hankinnasta ratkaisujen ja palveluiden toimittamiseen kaikissa maissa, joissa toimimme. Vastuulliset liiketoimintaperiaatteet ja -ohjeet on integroitu osaksi liiketoimintakäytäntöjämme ja yrityskulttuurimme nojaa vahvasti eettiseen toimintaan.

Yhtiötason Eettinen toimintaohje asettaa minimivaatimukset avoimuudelle, oikeudenmukaisuudelle ja koskemattomuudelle, lainsäädännön noudattamiselle, ympäristöasioille ja ihmisoikeuksille. Edellytämme korkeatasoista eettistä toimintaa myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Eettisten huolien raportointi

Paroc on ollut helmikuusta 2018 lähtien osa Owens Corningia. Mikäli olet huolissasi Parocin eettisestä toiminnasta, käytäthän raportointiin Owens Corningin Eettisen toimintaohjeen Helplinea. Huom! Kunnioitamme vastauksissa kaikkien osapuolten oikeuksia.