Parocin johto

Parocin hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Näillä hallintoelimillä on viime kädessä vastuu Parocin johdosta ja toiminnasta. Johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle ja avustaa tätä Parocin toiminnan johtamisessa.