Palomiesten työturvallisuus rakentajien käsissä

09 loka 2014

Pelastusala: Palomiesten työturvallisuuteen kiinnitettävä huomiota rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa

Rakentamisessa ja asumisessa tapahtuneet muutokset aiheuttavat palomiehille haasteita tulipalojen sammutustyössä, selviää Pelastusopiston toteuttamasta tuoreesta tutkimuksesta. Suomalaisten palomiesten mukaan irtaimiston ja myrkyllisten savukaasujen määrän kasvu sekä palavien rakennusmateriaalien lisääntynyt käyttö vaikeuttavat työskentelyä rakennuspaloissa. Palomiesten työturvallisuutta voidaan parantaa ottamalla paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat entistä paremmin huomioon rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Pelastusopiston¹ kesäkuussa 2014 toteuttamaan tutkimukseen osallistui yhteensä 397 palomiestä.

Tutkimukseen osallistuneet palomiehet listasivat työtään vaikeuttaviksi tekijöiksi erityisesti savukaasujen määrän lisääntymisen rakennuksissa (62 %), irtaimiston määrän lisääntymisen asunnoissa (78 %) sekä palavien eristemateriaalien käytön (66 %). Suomen Palomiesliiton sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan palomiesten työturvallisuutta voidaan huomattavasti parantaa jo rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kiinnittämällä huomiota rakennusten palo-osastointiin, oikeilla materiaalivalinnoilla sekä kerrostaloissa asuinhuoneistojen ovien sulkijalaitteilla.

Palamattomat rakennusmateriaalit ja riittävä palo-osastointi ratkaisevassa asemassa

”Rakentamisessa ja asumisessa on tapahtunut viime aikoina muutoksia, jotka aiheuttavat vaikeuksia palomiesten työhön. Palavien rakennusmateriaalien lisääntynyt käyttö on palomiehille todellinen riesa. Palavat materiaalit levittävät tulipaloa ja muodostavat vaarallisia myrkkykaasuja, jolloin palomiesten aika kuluu tiedusteluvastuuseen ja talon rakenteiden varmisteluun. Samalla pelastus- ja sammutustyö hidastuu. Lisäksi ihmisillä on kodeissaan entistä enemmän irtaimistoa - kuten kodinkoneita ja teknologiaa - joka synnyttää tulipalotilanteessa valtavan määrän myrkyllisiä savukaasuja ja nopeuttavat tulipalon leviämistä”, Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Nikula kertoo.

Palomiehet: Palo-osastointia parannettava

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten palomiehet itse kehittäisivät rakentamisen paloturvallisuutta. Tärkeimpänä paloturvallisuutta parantavana tekijänä palomiehet näkivät palo-osastoinnin parantamisen. Palo-osastoinnin tarkoituksena on estää palon leviäminen tiloista ja asunnoista toiseen.

”Palo-osastoinnin puutteet ovat iso ongelma erityisesti kerrostaloissa. Suunnittelijoilla on tieto siitä, miten sähköjohdot ja vesiputket asennetaan niin, että osastointi toimii, mutta käytännössä hyvin usein on nähtävissä, että itse läpivientien asennustyötä ei ole tehty kunnolla. Tämä ongelma edesauttaa savukaasujen leviämistä ja vaikeuttaa selvästi palomiesten työtä”, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino toteaa.

Lisätietoa Pelastusopiston toteuttamasta tutkimuksesta¹:

Pelastusopiston toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten palomiesten käsityksiä suomalaisten rakennusten paloturvallisuudesta. Kyselylomakkeella toteutettuun tutkimukseen osallistui yhteensä 397 palomiestä. Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2014.

Tutkimustulokset ovat saatavilla pyynnöstä.

Kyselyt ja haastattelupyynnöt:

Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager, Paroc Oy, Ab, puh. 040 705 4999, susanna.tykka@paroc.com

Olga Van Iterson, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Paroc Group, puh. 050 325 2376 olga.vaniterson@paroc.com  

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. PAROC-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Parocin liiketoiminta jakaantuu neljään divisioonaan: Rakennuseristeet, Tekniset eristeet, Panel System ja Base-tuotanto. Liiketoimintayksikkö Venäjällä käynnistyi vuonna 2013. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 433 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2030.