Lisää paloturvallisuutta muovieristeille - PAROC® FireSAFE-tuotteilla

17 marras 2017

PAROC FireSAFE

Uusi rakennusten paloturvallisuutta koskeva asetus tulee voimaan 1.1.2018. Uudella asetuksella tullaan mm. rajoittamaan palavien lämmöneristeiden käyttöä korkeissa rakennuksissa asettamalla niiden suojaamiselle tiukat vaatimukset. Palavia lämmöneristeitä ovat kaikki B-F paloluokkien muovi- ja puupohjaiset eristeet. Vastuu vaatimusten tuomisesta käytäntöön annetaan rakennuksen suunnittelijalle. Helpottaakseen suunnittelijoiden työtä, Paroc kehitti uuden FireSAFE -tuoteperheen, joka tarjoaa palomääräysten mukaiset ja palotestatut ratkaisut lähes kaikkiin asetuksen asettamiin suojaustarpeisiin.

Paloherkät materiaalit on suojattava

Uusi rakennusten paloturvallisuutta koskeva asetus velvoittaa pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan tai erityissuunnittelijan varmistamaan, että suunnitteilla oleva kohde täyttää asetuksen eri pykälissä olevat paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. Vastuu ei koske vain uudisrakentamista tai laajennuskohteita, vaan uutta asetusta sovelletaan myös korjaus- ja muutostöihin, jos rakennuksen paloturvallisuus heikkenee niiden johdosta.

Lämmöneristämisen näkökulmasta uudet palomääräykset selventävät aikaisempaa säädöstekstiä, jonka mukaan vaativimpien kohteiden B-s1,d0 luokkaa heikommat lämmöneristeet tuli suojata riittävästi. Uudessa asetuksessa määritelmät ovat selkeät, jolloin eri kuntien väliset tulkintaerot tältä osin poistuvat ja suunnittelijan työ helpottuu. Suojaus tarvitaan kaikille paloherkille lämmöneristeille, joiden varsinaisen eristävän osan paloluokka vaihtelee B-s1,d0 ja F -luokan välillä. Paloherkät eristeet on suojattava sekä sisä- että ulkopuolelta mukaan lukien aukkojen ja läpivientien reunat. Uudet lämmöneristeiden suojausvaatimukset koskevat sekä ulkoseinä- että yläpohjarakenteita.
 

PAROC® FireSAFE on palotestattu ratkaisu

Paroc on kehittänyt uuden asetuksen tueksi PAROC® FireSAFE -tuoteperheen, joka tarjoaa ratkaisut kaikkien palavien materiaalien suojaustarpeisiin sekä ulkoseinissä että yläpohjissa. PAROC FireSAFE -tuoteperheestä löytyy tuotteita eri suojaverhousluokkiin ja käyttökohteisiin, jolloin tuotteet täyttävät myös erilaisten rakenteiden vaatimat mekaaniset ominaisuudet. Myös aukkojen ja läpivientien suojauksiin löytyvät valmiit ratkaisut. Kaikki Parocin suojausratkaisut on palotestattu ja ne perustuvat palamattomiin A-luokan kivivillaeristeisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että palamattoman A-luokan rakennusmateriaalin käyttö on suojaamista yksinkertaisempi ja turvallisempi ratkaisu.

Lue lisää PAROC FireSAFE- tuoteperheestä: www.paroc.fi/firesafe 

Lisätietoja ratkaisusta

Tuotepäällikkö Pekka Reijonen, puh. 040 829 1333

PAROC FireSAFE