Vastuullisuus toiminnan taustavoimana

Missiomme on olla ympäristön vastuullisen rakentamisen innovatiivinen ja luotettava kumppani, millä osoitamme vastuullisuudelle antamamme arvon.

Pitkän aikavälin menestys on mahdollista vain, jos me kaikki otamme vastuun ympäristöstä ja yhteiskunnasta vakavasti.

Huomioimme kehitystyössä erityisesti ympäristöasioita, kuten energiatehokkuutta, kierrätystä ja päästöjä, tuoden hyötyjä asiakkaillemme, muille sidosryhmille ja koko maailmalle.

Yritysvastuu ei ole pelkästään hyväksi ympäristölle, vaan kaikille, jotka asuvat ja työskentelevät rakennuksissa, joissa on käytetty tuotteitamme. Vastuullisuus tukee liiketoimintaamme antamalla yhteistyökumppaneillemme varmuuden kestävästä laadusta, määräysten noudattamisesta ja turvallisuudesta, vähentäen samalla materiaalien elinkaarikustannuksia, nopeuttamalla asennusta ja rakentamalla kumppanuuksia.

Vastuu sidosryhmiämme kohtaan ulottuu vielä laajemmalle. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen ja mukavan työpaikan, joka antaa mahdollisuuksia saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteita. Pitkän aikavälin menestyksen myötä pystymme luomaan lisää pysyviä työpaikkoja. Tarjoamme myös toimittajille ja kumppaneille tuloja ja mahdollisuuksia kasvaa.
Tuotteidemme ja toimintamme kautta tuomme oman tärkeän panoksen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön hyvinvointiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Paroc tukee YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa ja sen tavoitteita. Olemme tunnistaneet ne tavoitteet, joihin Paroc toiminnallaan voi tehdä suurimman vaikutuksen, ja olemme liittäneet ne omiin vastuullisuuden painopistealueisiin, joista voit lukea lisää vastuullisuusraportistamme.