Sivuston käyttöehdot ja evästeet

Näitä käyttöehtoja sovelletaan paroc.fi www-sivuston käytössä. Sivuston paroc.fi käyttö edellyttää sitä, että käyttäjä on lukenut käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Paroc Group Oy pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehdot tulee tämän vuoksi lukea huolellisesti aina, kun sivustoa käytetään.

Käyttäjä sitoutuu Paroc Group Oy:n kanssa sopimukseen, jonka mukaan kaikkien tästä www-sivustosta johtuvien kiistojen selvittämiseksi sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet

Paroc.fi -sivuston sisältö on kokonaisuudessaan suojattu Paroc Group Oy:n ja kolmansien osapuolten omistamilla kopiointioikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla omistusoikeuksilla ja lisensseillä. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivuston sisällön tai sen osien kopiointi, julkaisu, levittäminen, luovuttaminen, tallentaminen, muokkaaminen ja prosessointi on kielletty ilman Paroc Group Oy etukäteistä kirjallista suostumusta. Sivuston materiaalia saa kuitenkin käyttää, tulostaa, siirtää ja väliaikaisesti tallettaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Paroc Group Oy pidättää kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen sisältöön, jota tältä sivustolta kopioidaan, ladataan tai tulostetaan. Elektronisten linkkien luominen tälle sivustolle, lukuun ottamatta linkkejä www.paroc.fi pääsivulle, on kielletty ilman Paroc Group Oy:n etukäteen antamaa lupaa. Linkkejä koskevat pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen paroc.communications@owenscorning.com

Vastuunrajoitus

Tämä sivusto on suunniteltu ainoastaan yleiseen tiedotustarkoitukseen. Sivuston käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Käyttäjä on sitoutunut noudattamaan paikallista lainsäädäntöä. Sivustolla oleva materiaali ja linkit toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat" eikä niitä tule pitää tarjouksina tai muina laillisia tai ammatillisina ohjeina. Paroc Group Oy ei vastaa suorasti eikä epäsuorasti mistään sivustolla esiintyvän tiedon tai sen osan oikeellisuudesta, saatavuudesta, virheettömyydestä, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. Paroc Group Oy ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka suorasti tai epäsuorasti johtuvat sivuston käytöstä tai sen sisällöstä. Jos asianmukainen lainsäädäntö ei salli edellä mainittua vastuun rajoittamista, Paroc Group Oy:n vastuu on enintään kyseessä olevan lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen. Rajoitusta voidaan soveltaa myös kolmannen osapuolen sivustoihin ja siihen sisältöön, josta tai johon paroc.fi sivusto on elektronisesti linkitetty. Kaikki sivustojen käyttöehdot tulee lukea huolellisesti ennen sivustojen käyttöä. 

Paroc on Paroc Group -konsernin rekisteröity tavaramerkki. Konsernin käyttämät tuotenimet ovat joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Paroc Group -konsernin tavaramerkkejä. Muut mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa tuotemerkkejä tai tuotenimiä. Pääsyä sivustolle ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Paroc Group -konsernin tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Evästeet (Cookies)

Paroc käyttää verkkosivustollaan niin kutsuttuja evästeitä antaakseen käyttäjälle mahdollisuuden tiettyjen toimintojen käyttämiseen sekä saadakseen tietoja vierailuista verkkosivustolle.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle, kunnes kyseinen tiedosto poistetaan tai se vanhenee. Toiset taas ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät kun käyttäjä sulkee web-selaimen.

Mihin evästeitä käytetään?

Istuntokohtaisia evästeitä lähetetään käyttäjän tietokoneen ja Parocin palvelimen välillä, jotta käyttäjästä voidaan saada tietoja, esimerkiksi mitä käyttäjätunnusta hän käyttää.

Paroc käyttää seuraavia ulkopuolisia evästeitä

Google Analytics – evästeitä käytetään tietojen keräämiseen siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa, esimerkiksi missä verkkosivuston osissa hän useimmiten vierailee. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lisätietoa: Google Analytics -evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sitecore® – evästeitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen hänen palatessaan verkkosivustolle sekä tietojen keräämiseen verkkosivuston käytöstä. Tämän tarkoituksena on voida palvella käyttäjää paremmin, esimerkiksi tarjoamalla erityisesti häntä kiinnostavaa tietoa. Lisätietoa: SiteCore® Privacy Policy

Click Dimensions -evästeiden avulla parannamme verkkosivustojemme sisältöä, jotta voimme tarjota sivustomme käyttäjille entistä paremman asiakaskokemuksen niin yhtiöömme kuin sivustoommekin liittyen. Evästeen keräämän tiedon avulla voimme tunnistaa käyttäjän tai identifioida hänet tarkemmin: nimi, titteli, yrityksen nimi, tehtävä, kokemus, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Saatamme myös kerätä tietoa, joka ei paljasta käyttäjän identiteettiä, kuten selain tai laite, evästeiden kautta kerätty muu tieto, kuvapistetunniste, muu teknologinen yksityiskohta tai sijaintitieto.

Mikäli täytät sivustollamme jonkin verkkolomakkeen, tietosi tallentuvat Parocin CRM-järjestelmään. Tietyiltä osin myös selainhistoriasi saattaa tällöin päätyä henkilöstömme käyttöön, jotta saamme tietoa, millaisesta sisällöstä olet kiinnostunut. Näin voimme entistä paremmin tarjota relevanttia tietoa juuri sinulle ja parantaa verkkosivustoamme.

Mikäli käytät yksityistä selainta, voit antaa meille tietosi ilman, että selaushistoriasi tiedot välittyvät meille. Jos et halua, että saamme henkilökohtaisia tietojasi, älä täytä verkkolomakkeita sivustollamme.

Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille sekä Jaa-painikkeita (esimerkiksi Twitteriin, LinkedIniin tai Facebookiin), joiden toimintaa Paroc Group Oy ei hallitse. Tällaisten verkkosivustojen, palvelujen tai sovellusten tarjoajat saattavat asettaa omia ulkopuolisia evästeitään käyttäjien tietokoneille, kerätä tietoja tai pyytää antamaan henkilötietoja. Ulkopuolisten evästeiden asettajilla on omat tiukat tietosuojakäytäntönsä. Tutustu käyttämiesi verkkosivustojen, palvelujen ja sovellusten tietosuojakäytäntöihin, jotta ymmärrät paremmin, miten tietojasi saatetaan kerätä ja käyttää.

Jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta Parocin markkinointiviestintää, sähköpostin klikkaus saattaa saada aikaan sen, että sinut tunnistetaan sivustollamme. Se tarkoittaa, että osa selaushistoriastasi päätyy henkilöstömme käyttöön, jotta voimme voimme tarjota sinulle relevanttia tietoa ja parantaa verkkosivustoamme. Mikäli haluat estää tämän, voit peruuttaa tilauksen tai käyttää yksityistä selainta, jolloin tietojasi ei voida jäljittää.

Kuinka käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä?

Käyttäjä voi itse valita, haluaako hän hyväksyä evästeet vai ei. Käyttäjä voi välttää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla web-selaimen asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei Palvelu toimi hyvin. Käytetystä web-selaimesta riippuu, millä tavalla evästeet poistetaan käytöstä. Ohjeet löytyvät web-selaimen valikosta "Ohje" tai vastaavasta valikosta.

Uutiskirje

Jos käytät Parocin lähettämää uutiskirjettä lähteenä, mainitse Paroc Oy Ab lähteeksi. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot ovat yleisluontoisia eikä niitä voi pitää neuvoina tai suosituksina. Tämä tarkoittaa, että emme ole vastuussa vahingoista, joita voi syntyä uutiskirjeessä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista johtuen. Uutiskirjeen materiaalia ei saa kopioida ilman julkaisijan lupaa.

 

Copyright © Paroc Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.