ZEROfix-julkisivujärjestelmän asennus

1. Varmista rakenteiden kosteusturvallisuus

Ensiksi on varmistettava, että kantava rakenne on riittävän vahva ja että se kestää asennettavan julkisivuverhoilun kuormituksen. 

Sen jälkeen on varmistettava, että julkisivuverhoilun taakse mahdollisesti pääsevä kosteus ohjataan pois rakenteesta detaljoinnin avulla. Tämä tehdään asentamalla eristekerroksen sisään jääville vaakasuorille pinnoille (apukarmien sekä sokkelin yläpinta) poispäin kallistuvat kosteussuojat (esimerkiksi pelti tai bitumikaista). 

Julkisivun ikkunat ja ovet asennetaan esim. puisiin apukarmeihin.

2. Asenna lämmöneriste 

Asenna seinärakenteen alaosaan eristettä tukeva asennusrima. Asenna sitten PAROC Cortex One -eriste asennusriman päälle työntämällä eristelevyjen saumat tiukasti kiinni toisiinsa niin, ettei levyjen väliin jää ilmarakoja. Eristeet kiinnitetään kantavaan rakenteeseen eristekiinnikkeillä. Lämmöneristeet tulee aina asentaa tiiviisti toisiaan ja kantavaa sisäkuorta vasten. Asenna kiinnikkeitä vähintään 1 kpl/levy.

Parhaiten sadetta ja tuulta kestävä eristysratkaisu saadaan käyttämällä PAROC Cortex One (Cortex ja Cortex pro) -tuotteita, joiden kaikki liitokset ja saumat teipataan tiiviisti PAROC XST 022 -saumausteipillä. Leveämpää PAROC XST 021 -saumausteippiä voidaan käyttää mm. ulkokulmien sekä ikkuna- ja oviaukkojen sivujen/eristeen leikkauspintojen tiivistämisessä.  Saumojen teippaus/tiivistys on hyvä suorittaa heti eristeasennuksen jälkeen. 

Villan leikkaus onnistuu parhaiten leikkuupöydällä, jotta leikkuulinjoista saadaan suoria ja mittatarkkoja. Vältä 200 mm pienempien eristekappaleiden käyttöä, koska ne lisäävät haitallisten ilmarakojen mahdollisuutta. 

3. Asenna naulauslauta vaakasuorilla julkisivuruuveilla

Kun eristeasennuksessa on saavutettu riittävä korkeus, voidaan pystysuorat naulauslaudat asentaa 600 mm:n jaolla eristekerroksen päälle. Ruuvaa julkisivuruuvit naulausriman läpi kiinni alla olevaan kantavaan rakenteeseen.

Kiinnitä aluksi vaakasuora julkisivuruuvi naulauslaudan ylä- ja alaosaan ja varmista samalla, että lauta on asennettu suoraan, sillä asennettua lautaa ei voi säätää myöhemmin. Naulauslautojen asennus on paras aloittaa rakennuksen nurkasta. Asenna vaakaruuvit paikoilleen mitoitusohjeiden mukaisesti. Viimeistele asennus vinoon asennetuilla julkisivuruuveilla. Jokaisen naulauslaudan tulee sisältää sekä suoraan että vinoon asennettuja ruuveja. Ruuvien sijoitus mm. Ikkuna-aukkojen yhteydessä tulee tehdä kohteen suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. PAROC XFS 002 -julkisivuruuvin suositeltu upotussyvyys puurakenteessa on min. 40 mm.

Naulauslaudan asennusta helpottaa PAROC XFM 004, 180mm -naulausvälike, jota voidaan käyttää puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen alla. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike soveltuu 180 mm Cortex One -tuulensuojaeristeen välikkeeksi. Naulausvälike työnnetään tuulensuojaeristeen (tarvittaessa voi porata Ø 10-12 mm apureiän eristeeseen) läpi CLT-levyä vasten ja kiinnitetään välikkeen mukana tulevalla ruuvilla n. 800 mm jaolla (5 kpl/3,6m lauta) - jako voi tarvittaessa olla isompikin. Välikkeen ruuvausaukko täytetään uretaanivaahdolla kylmäsiltojen minimoimiseksi.

 

Vinoon asennettavat julkisivuruuvit on aina asennettava vaakatasoon asennetun julkisivuruuvin yhteyteen mitoitustyökalulla lasketuin välein - 100 mm vaakatasoon asennetun ruuvin yläpuolelle. Pienet alarakenteen epätasaisuudet voidaan oikaista naulausrimaa asennettaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että naulauslaudan ja eristekerroksen väliin voi näissä tapauksissa jäädä rako. Raosta ei ole haittaa, sillä ZEROfix- julkisivujärjestelmä toimii myös ilman eristekerrosta eikä eristeelle kohdistu järjestelmässä kuormitusta. Julkisivun pystysuuntainen kuorma vastaanotetaan vinoon asennetulla julkisivuruuvilla.

Vinoon ruuvattavien ruuvien asennuksessa voi käyttää apuna asennuskulmaa. Julkisivuruuvit on asennettava puurakenteeseen (PAROC XFS 002) vähintään 30 asteen kulmassa.

PAROC XTI 001 -asennuskulma on tarkoitettu PAROC XFS 002 julkisivuruuvien asennukseen puualustalle 30 ° tai 45 ° kulmaan. Ruuvi asetetaan ensin asennuskulman uraan joka ohjaa ruuvin oikeassa kulmassa rakenteeseen.

 

4. Julkisivuverhouksen asennus

Asenna julkisivuverhous materiaalitoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Julkisivuverhoilun on oltava tiivis ja toimittava alla olevien rakenteiden sääsuojana. Kaikki liitoskohdat on suunniteltava ja suojattava huolellisesti.