Ura Parocilla

Paroc ei olisi toimialajohtaja ilman ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöään. Parocin ihmiset saavat pyörät pyörimään, innovoivat uutta, luovat uusia ratkaisuja, antavat teknistä tukea sekä varmistavat tuotteidemme laadun ja täsmälliset toimitukset.

Tällaista osaamisen tasoa ja omistautumista ei voi olla olemassa ilman paroclaisten jatkuvaa sitoutumista, vahvuuksien ja heikkouksien arvioimista sekä sellaisten toimenpiteiden kehittämistä ja toteuttamista, jotka tarjoavat henkilökohtaisia mahdollisuuksia, rakentavat loistavaa yrityskulttuuria sekä antavat työntekijöillemme mahdollisuuden luoda paremmin rakennettua ympäristöä.

Kaikki se tekee Parocista hienon työpaikan, jossa on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseään, osallistua vaativiin projekteihin sekä kuulua kansainväliseen ammattilaisten yhteisöön, joka jättää jäljen maailmaan.

Tarjoamme paroclaisille mahdollisuuden ottaa itsenäisesti vastuuta työstään ja suorituksestaan sekä saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä, mikä yleensä tarkoittaa sovittuja tavoitteita. Korkeiden standardien asettaminen on keino saavuttaa sekä yrityksen menestystä ja kasvua että henkilökohtaista kehitystä ja työtyytyväisyyttä. Uskomme myös innovaatioiden tukemiseen ja ihmisten taitojen kehittämiseen uusien työtehtävien ja henkilökohtaisen kehityksen suunnittelun avulla.

Pohjoismaisten juurien, arvojen ja strategian pohjalta kehitämme edelleen yrityskulttuuriamme, joka perustuu avoimeen viestintään, sitoutumiseen, johtamiseen, suorituskykyyn sekä kestävään kehitykseen. Odotamme, että ihmiset ottavat vastuuta omasta työstään, mutta tukevat myös muita tiiminsä jäseniä työskentelemällä yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi kunnioittavalla, ystävällisellä ja käytännönläheisellä asenteella. 

79% henkilöstöstä suosittelee Parocia työnantajana (2017 kysely). Luku ei ole täydellinen, mutta se antaa erinomaisen pohjan jatkaa työtä, jonka avulla luomme ihmisille mahdollisuuksia, erinomaisen työympäristön sekä merkittävän roolin paremmin rakennetussa ympäristössä.