Yleiset käsittelyohjeet

PAROC-kivivillan turvallinen käsittely ja työstäminen

Varastointi ja käsittely 

Jos eristeitä säilytetään ulkona, ne on suojattava sateelta. Pinoa pakkaukset tasaiselle alustalle, joka on irti maasta, esimerkiksi lavoille. Peitä pinot tarvittaessa vedenkestävällä pressulla tai muovilla. Jos eristysmateriaali pääsee kastumaan kaikista varotoimenpiteistä huolimatta, se voidaan kuivattaa ja käyttää normaalisti. PAROC-kivivilla kuivuu nopeasti eikä kastuminen vaikuta sen ominaisuuksiin pysyvästi.

Käsittele lämmöneristepakkauksia varoen. Erityisesti purkamisen aikana on oltava erittäin huolellinen, etteivät pakkausten ja eristeiden kulmat ja reunat vahingoitu.

Leikkaaminen

PAROC-kivivillaa on helppo leikata ja käsitellä. Käytä erityisesti tähän suunniteltua leveäteräistä PAROC-villaveistä. Jos leikattavaa on paljon, työ kannattaa tehdä PAROC-villanleikkuupöydällä. Siinä on helppo leikata aina juuri oikea kulma.

Leikkaa pinnoitetut levyt pinnoitteen puolelta.

Yleisiä asennusohjeita

Asenna eristeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin työmaan ilmanvaihto on hyvä ja tilaa on kylliksi.

Asenna eristeet huolellisesti. Varmista, ettei levyjen väliin tai liittymäkohtiin jää aukkoja. Eristeen tulee olla tiiviisti rakenteen lämmintä puolta vasten. Varmista, ettei eristeen lämpimälle puolelle jää yhtenäisiä rakoja. Lämmöneristävyys heikkenee merkittävästi, jos lämpimällä puolella on rakoja ja ne ulottuvat rakenteen kylmälle puolelle asti.

Valitse oikean kokoiset levyt kuhunkin käyttökohteeseen. Vältä pienten (alle 200 mm:n) palasten käyttöä, sillä se lisää aukkojen jäämisen mahdollisuutta.

Limitä eristekerrosten väliset saumat. Älä asenna levyjä niin, että neljä kulmaa kohtaa.