Markkinoiden kuivin eriste

Markkinoiden kuivin eriste

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Parocin eristeillä on tutkitusti erinomainen suorituskyky

Erinomainen suorituskyky

Paroc kivivilla on kosteusteknisesti yksi parhaimmista lämmöneristemateriaaleista monipuolisten ominaisuuksiensa vuoksi. Luottamuksemme kivivillan erinomaiseen suorituskykyyn perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sekä puolueettomien tutkimuslaitosten ja laboratorioiden suorittamiin laajoihin kokeellisiin tutkimuksiin ja simulointeihin.

Rakennusvaiheessa tärkeimmät ominaisuudet lämmöneristeille ovat mahdollisimman vähäinen vedenimu ja nopea kuivumisaika. VTT:llä teetetty laaja lämmöneristeitä koskeva tutkimus (VTT-S-05337-17) osoitti, että eristeiden kosteusteknisessä toiminnassa on eroja.

Paroc kivivilla
• pysyy kuivana korkeissakin ilmankosteuksissa
• ei ime itseensä vettä
• kuivuu erittäin nopeasti
• ei nosta vettä kapillaarisesti
Turvallista rakentamista

Kustannustehokas rakentaminen

Suurin osa rakennusmateriaaleista sisältää vettä, jonka tulee päästä poistumaan rakenteista mahdollisimman pikaisesti jo rakennusvaiheen aikana. Työmaanaikaisen sateen ja kostean ilman aiheuttama kosteuslisä eri materiaaleissa vaihtelee suuresti. Vaikka eriste ei kastuisikaan, muiden rakenteiden kosteusmäärä nousee.

Tämän vuoksi eristeen vesihöyrynläpäisevyydellä on suuri rooli kokonaisten rakenteiden kuivumisajan kannalta - hyvin vesihöyryä läpäisevä eriste antaa rakennuskosteuden kuivua kahteen suuntaan.

Paroc kivivilla
• on diffuusioavoin eli se antaa ympäröivien rakenteiden kuivua molempiin suuntiin
• minimoi betonirakenteiden kuivumisajan ja vaikuttaa näin projektiaikataulujen lyhenemiseen ja merkittäviin kustannussäästöihin
Paroc eristeillä turvallinen koti

Turvallinen koti

Hometta esiintyy kaikkialla – ilmassa ja lähes kaikilla ulkoilmassa olevilla pinnoilla. Homeitiöt pääsevät rakennukseen mm. ikkunoista.

Homekasvu alkaa, jos suhteellinen kosteus on korkea (≥ RH80 - 85 %), lämpötila on yli 10°C ja ravinteeksi löytyy riittävästi orgaanista materiaalia. Jos joku näistä puuttuu, ei home kasva.

Kivivillaeristeet on valmistettu epäorgaanisesta kivestä, joten se ei ole homeille suotuisaa ravintoa. Paroc on teettänyt kivivillalle hometestit puolueettomassa laboratoriossa. Testi tehtiin 95 – 100% suhteellisessa kosteudessa ja 22°C asteen lämpötilassa käyttämällä kaikkein tyypillisimpiä hometyyppejä.

Paroc kivivilla
• ei homehdu eikä aiheuta muiden rakenteiden homehtumista
• ei sisällä palonestokemikaaleja, jotka edistäisivät kosteissa olosuhteissa korroosion muodostumista

Kivivillan kosteusominaisuudet (VTT-S-05337-17)

Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, 98% RH (EN 12571:2013)
Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, 98% RH
(EN 12571:2013)
Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, absorptio, 75% RH (EN 12571:2013)
Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, absorptio, 75% RH
(EN 12571:2013)

Vedenimeytyminen osittaisupotuksessa (EN 12087)
Veden imeytyminen osittaisupotuksessa (EN 12087)
Vedenimeytyminen osittaisupotuksessa (EN 12087)
Veden imeytyminen osittaisupotuksessa (EN 12087)
Eristeen kuivumisaika osittaisupotustestin jälkeen
Eristeen kuivumisaika osittaisupotustestin jälkeen
Vedenimeytyminen diffuusiolla (EN 12088)
Veden imeytyminen diffuusiolla (EN 12088)
Kapillaarinen vedenimeytyminen (EN 480-5)
Kapillaarinen vedenimeytyminen (EN 480-5)
Kapillaarinen vedenimeytyminen (EN 480-5)
Kapillaarinen vedenimeytyminen (EN 480-5)