Savupiiput ja pakoputket ovat usein alttiina erittäin korkeille lämpötiloille. Sen vuoksi niissä tarvitaan palamatonta eristystä, joka kestää vaihtelevia lämpötiloja ja pysyy muodossaan korkeissakin lämpötiloissa.

Pakoputket

Käyttövoimanaan erilaista polttoainetta käyttäviä varavoimakoneita käytetään varavoimajärjestelminä esimerkiksi sairaaloissa. Varavoimajärjestelmillä varmistetaan virran saanti myös sähkökatkosten aikana. Varavoimakoneen pakoputkistoissa kulkee kuumia pakokaasuja ja siksi käytettävä tuote sekä eristepaksuus tulee mitoittaa aina tapauskohtaisesti.

Eristeen mitoituksen voit tehdä helposti PAROC Calculus -laskentaohjelmalla. 

Terässavupiiput

Savupiiput ovat rakennuksen haastavimpia rakenteita palosuojauksen kannalta. Suosittelemme käyttämään tehdasvalmisteisia savupiippuja, jotka on testattu vaadittujen testimenetelmien mukaisesti.

Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E3 (Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, 2007) mukaan savuhormi voidaan toteuttaa myös paikalla rakennettuna.

Muista hyväksyttää ja tarkastuttaa itse rakennettu ja eristetty savuhormi paikallisella rakennusvalvonnalla ja paloviranomaisella.

Lisätietoa E3:sta ja muista Suomen rakentamismääräyksistä saat Ympäristöministeriön verkkosivuilta.