Energiatehokas korjaus

Kun taloa korjataan, kannattaa samalla parantaa sen energiatehokkuutta (yläpohja, ulkoseinät, perustukset ja alapohja). Energiatehokkuuden parantaminen on ainoa korjauksen  osa, joka maksaa itsensä takaisin korkoineen.

Uuden rakennuksen suunnittelun tai vanhan kunnostamisen yhteydessä kannattaa varustautua tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimuksiin. Koska jokainen talo on yksilö, jokainen energiakorjaushanke on suunniteltava huolellisesti talon erityisvaatimusten mukaan.

 

Paljon säästömahdollisuuksia

Energiansäästön kannalta katsottuna suurin potentiaali rakennusalalla on nykyisen rakennuskannan korjauksessa. Se on samalla kuitenkin teknisesti erittäin haasteellista. Vanhan rakennuksen energiatehokkuutta ei voi saada passiivitalon veroiseksi "normaaleilla" keinoilla. Useimmiten se ei olisi taloudellisestikaan järkevää.

 

Rakenneosiin perustuva remontointi

Sen sijaan, että korjataan  vanha rakennus kerralla kokonaan, suositellaan niin sanottua energiaoptimoitua korjausta. Tällöin prosessin kustannukset optimoidaan taloudellisesti tarkastelemalla rakennuksen kunnostusta ketjuna, sen eri osiin kohdistuvia projekteja, joita toteutetaan rakennuksen koko elinkaaren ajan. Jokainen rakenneosa – esimerkiksi julkisivu, ikkunat, ulkokatto tai talotekniikkajärjestelmä – uudistetaan tai uusitaan juuri oikealla hetkellä sen tultua elinkaarensa päähän. Rakenneosien kunnostuksessa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa, jotta energiatehokkuus voidaan parantaa passiivitasolle.

Rakennuksen energiatehokkuus on enemmän kuin osiensa summa. Eri osat vaikuttavat toisiinsa, ja siksi rakennusta on tarkasteltava kokonaisuutena. Seuraavassa esitetään esimerkki tästä ajattelutavasta. Vanhat ikkunat, joiden karmeissa on tuuletusikkunoita, vaihdetaan uudenaikaisiin erittäin energiatehokkaisiin ikkunoihin, joissa ei ole tuuletusikkunoita. Raitis ilma virtaa sisään lämmön talteenottolaitteen kautta, joten myös talotekniikkajärjestelmää on vastaavasti muutettava. Tällä tavoin yhden osan muutos voi vaikuttaa johonkin toiseen osaan. Huolellinen suunnittelu on tärkeää virheiden välttämiseksi.

Kun vuosien varrella kunnostetaan rakennuksen eri osia, vanhan rakennuksen energiatehokkuus paranee vähitellen passiivitasolle taloudellisesti järkevällä tavalla. Samalla rakennuksen elinikä pitenee kestävällä tavalla.

*Pekka Haikonen, kehityspäällikkö, Paroc, 11.3.2008.